Propisi

Koje promene donosi Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacije?

Novim Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je nedavno usvojila Narodna skupština, uvodi se red u oblast kvalifikacija radnika.

Kvalifikacije će biti povezane sa tržištem rada, pa će poslodavci odmah znati koja znanja nosi koja diploma. Poslodavci će imati uvid u to koja znanja nose određene profesije i šta je njegov radnik na studijama naučio.

Svako znanje će dobiti svoju šifru, koja će biti usklađena sa evropskim registrom kvalifikacija. Jedna od novina je i formiranje Saveta za NOKS, kao i Agencije za kvalifikacije i sektorska veća. Savet i Agencija će izrađivati standarde kvalifikacija kako bi mogao da se formira sektor registra NOKS-a.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije uspostavlja se jedinstveni integrisani nacionalini okvir kvalifikacija, koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija. Ovaj okvir ne uzima u obzir način sticanja određenog zvanja, kao ni životno doba u kojem je ono stečeno.

Zakonom je predviđeno da Savet za NOKS, koji bi uskoro trebalo da bude formiran, daje preporuke o procesu planiranja i razvoja potencijala radnika, a sve u skladu sa relevantnim javnim politikama, koje se tiču oblasti učenja, zapošljavanja, karijere i savetovanja.

Kada su u pitanju nadležnosti Agencije za kvalifikacije i sektorska veća njihova nadležnost biće obezbeđivanje kvaliteta i izrada predloga standarda svih kvalifikacija, kao i vođenje registra.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!