Svet građevinarstva-nekretnina

Koje novine donosi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada?

Novi Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada stupio je na snagu 01.01.2017.godine i predviđa obavezno formiranje stambenih zajednica za sve stambene i stambeno poslovne zgrade.

Stambenu zajednicu čine i zgrade, koje imaju dva stana.

Stambene zgrade sada postaju preduzeća, upisuju se u APR, imaju svoj PIB broj.

Takođe, uvodi se novi način upravljanja zgradama preko upravnika.

Rok za izbor upravnika je 12.12.2017.godine, s tim što će posle ovog roka lokalne samouprave uvoditi prinudnu upravu u stambene zajednice, koje nisu izabrale upravnike.

Troškove prinudne uprave snosiće vlasnici stanova.

Ukoliko vlasnici stanova ne izaberu upravnika zgrade iz redova vlasnika zgrade, mogu izabrati licenciranog upravnika.

Za izbor upravnika iz redova vlasnika stanova potrebna je saglasnost 50%+1 od ukupnog broja vlasnika, a za izbor licenciranog upravnika potrebno je 2/3 od ukupnog broja vlasnika.

Licencirani upravnik se plaća i to preko računa firme iz koje je angažovan licencirani upravnik.

Licencirani upravnici ne mogu samostalno da rade, već samo preko registrovanih preduzeća. 

Licencirani upravnik mora da ima najmanje srednju školsku spremu, položen ispit za licencu i da je upisan u registar licenciranih upravnika pri komori Srbije.

 

Kaća Lazarević, “KAĆA LAZAREVIĆ NEKRETNINE”

 

„KAĆA LAZAREVIĆ NEKRETNINE“ d.o.o.http://www.kacalazarevic.com

„KAĆA LAZAREVIĆ NEKRETNINE“ d.o.o. je novoosnovana agencija sa tri licencirana agenta koja se bavi stručnim poslovima u prometu i zakupu nepokretnosti a sve u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!