Razvoj

Kina će jačati ekonomiju u narednih 15 godina inovacijama i tehnološkim napretkom

U Kini se diskutuje o dva dokumenta - petogodišnjem planu i onom koji je streteške prirode, a sadrži plan za narednih 15 godina.

Na proleće sledeće godine bi trebalo da bude poznato kako će plan na kraju i izgledati, a njega razmatra Centralni komitet Komunističke partije koji čini 200 ljudi. Uz to, mora da ga odobri i parlament. Sve navedeno dešava se u okolnostima pandemije koronavirusa, napetih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i svetske ekonomske krize.

Zato se najavljuje da će suština plana biti oslanjanje na domaće resurse i potrošnju u cilju podsticanja ekonomskog rasta.Osim na potrošnji, fokus će biti i na tehnološkoj inovaciji, kontroli zagađenosti i otvaranju za konkurenciju iz inostranstva. Za razliku od poslednjeg petogodišnjeg plana kojim je zacrtan cilj srednjeg, odnosno visokog rasta, očekuje se da će sada cilj biti na kvalitetu rasta, a ne na njegovoj stopi.

Kina takođe može pružiti konkretnije mere kako bi ispunila vladino obećanje da će izgraditi "veliku modernu socijalističku zemlju" do sredine 21. veka sa 2035. godinom kao sredinom puta. Glavna inicijativa poslednjeg petogodišnjeg plana bila je reforma na strani ponude, koja je pomela ostatke zastarelih kapaciteta u industrijama poput čelika i uglja. Planom su takođe postavljeni ciljevi da se postignu proboj u ključnim tehnologijama i pomogne Kini da postane zemlja bogata talentima za inovacije, očekuje se ubrzanje inicijativa koje su u toku sa geopolitičkim tenzijama, prenosi B92.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!