Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Usled promene u poslovanju, poreski obveznici mogu da podnesu novu poresku prijavu i da utvrde novi iznos akontacije poreza na dobit, u skladu sa članom 68. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!