Ljudski resursi

Kako rukovoditi Milenijalcima?

Procesom digitalizacije mnogi postupci u radu postaju automatizovani i optimizovani. Međutim, uz sve svoje pozitivne aspekte, ovaj proces vodi pojavi novih potreba, posebno za adekvatnim kadrom na novonastalim mestima kao i za razvojem postojećeg kadra u oblasti informacionih tehnologija.

Pored “superiornog” IT znanja, Milenijalci u kompanije donose “osveženje” u vidu kreativnosti, inovativnosti i proaktivnosti tako da je njihova vrednost u ovim aspektima poslovanja izuzetna. Međutim, potencijalni rizik koji se vezuje za Milenijalce kao generaciju je fluktuacija – istraživanja pokazuju da se na jednom radnom mestu zadržavaju oko 2,5 godine. Neka od pitanja koja se sada otvaraju su: Kako odgovoriti na potrebe Milenijalaca? Kako ih privući? Kako ih motivisati da ostanu u kompaniji i daju maksimum?

Pre svega, potrebno je mapirati Milenijalce. Potom i detaljno mapirati njihove potrebe. Kada smo jednom mapirali potrebe, naredni korak jeste provera koliko se njihove potrebe uklapaju u okvire organizacije u kojoj su. Ne treba smetnuti s uma da je s vremena na vreme potrebno proveravati te potrebe, što kroz razgovore, što kroz praćenje ponašanja.  Različiti ljudi imaju različite potrebe i motivišu ih različite stvari, ma kojoj “grupi” pripadali!

Jako bitna stvar, jeste i postavljajnje očekivanja kroz indikatore na osnovu kojih se može pratiti napredak i postignuće.  Kad smo kod očekivanja, fleksibilnost je još jedna od “must have” karakteristika poslodavaca, s obzirom na dinamiku poslovanja i svakodnevne promene, što je ujedno i zahtev koji se nameće pred same Milenijalce.

Ako malo bolje razmislimo, zapravo potrebe o kojima pričamo su veoma univerzalne – imaju ih svi zaposleni, bez obzira na uzrast i pripadnost. Ključna stvar koja se nameće pred poslodavce danas jeste dinamika i konstantne promene. Onda dolazimo do pitanja – da li su zapravo Milenijalci ti koji “traže” prilagođavanje poslodavaca ili su zapravo oni samo reprezenti potreba tržišta koji “eksplicitno komuniciraju” šta im je važno?! Šta vi mislite o tome?

 

Jelena Radojković Jelić, H.art development center

 

 

H.art Development Center D.O.O.http://www.hart.rs/

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!