Računovodstvo i finansije

Kako pripremiti izveštaj o transfernim cenama tokom pandemije Covid-19?

Transferne cene predstavljaju transakcije jedne kompanije sa svojim matičnim licima, kompanijama ćerkama i sestrama.

Putem transfernih cena se može manipulisati na način da se minimizira porez na dobit na nivou grupacije. Iz tog razloga, srpska pravna lica su u obavezi da pripreme izveštaj o transfernim cenama, u kome se transferne cene porede sa cenama u skladu sa načelom ’’van dohvata ruke’’. Načelo ’’van dohvata ruke’’ je načelo koje zahteva da se transferne cene usklade sa tržišnim cenama, odnosno cenama koje bi se formirale između nezavisnih učesnika u transakciji, koji nisu članovi iste grupe.

U najvećem broju slučajeva, u izveštaju o transfernim cenama se profitna marža domaće kompanije poredi sa profitnim maržama nezavisnih kompanija koje se bave sličnom delatnošću. Ukoliko je marža obveznika niža od marži nezavisnih kompanija, neophodno je uvećati poresku osnovicu i obračunati dodatni porez na dobit po osnovu transfernih cena. Prilikom obračuna profitnih marži nezavisnih kompanija se koriste javni finansijski podaci iz prethodnih godina. Trenutno je poslednje dostupna godina sa finansijskim podacima 2019. godina (period pre pandemije), s obzirom da su finansijski izveštaji za 2020. godinu tek u pripremi.

Šta se dešava ukoliko je Vaša kompanija imala finansijski lošiju 2020. godinu zbog pandemije? Na primer, suočili ste sa prekidima u radu i visokim fiksnim troškovima u periodu vanrednog stanja. Kod uporedivih društava, marže neće biti pod uticajem pandemije, jer su obračunate zaključno sa 2019. godinom. Da li to znači da ćete morati da korigujete poresku osnovicu?

U ovakvoj situaciji, trebalo bi da razmotrite neke od sledećih postupaka:

· Uključiti prihode od državne pomoći u obračun marže

· Isključiti rashode nastale zbog pandemije

· Izuzeti iz analize period tokom kojeg je trajao prekid rada usled vanrednog stanja

· Razmotriti promenu metoda transfernih cena

· Analizirati da li postoje interne uporedive transakcije (transakcije obveznika sa nezavisnim kupcima/dobavljačima)

· Tražiti podatke od povezanog lica o profitu koji je ostvaren u transakciji sa obveznikom

Primenu bilo kog od pomenutih postupaka bi trebalo razmotriti u zavisnosti od konkretnog slučaja. Trebalo bi detaljno analizirati poslovanje obveznika i prirodu transakcije sa povezanim licem. 

U cilju identifikovanja i rešavanja rizika transfernih cena u periodu pandemije Covid – 19, možete kontaktirati naš konsultantski tim.

Autor: Srećko Ćosović, menadžer – WTS Porezi i Finansije d.o.o.

 

WTS Porezi i Finansije d.o.o.http://www.wtsserbia.com/

Naša osnovna delatnost je pružanje usluga multinacionalnim kompanijama, brzo-rastućim sistemima, kao i malim privatnim firmama i sveobuhvatna podrška u njihovom biznisu u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!