Propisi

Kako Poreska uprava obračunava kamate za pravna lica?

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

 

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!