Propisi

Kako nas obmanjuju operateri mobilne telefonije?

Tokom minulih godina, registrovan je veliki broj žalbi, koje se odnose na usluge operatera mobilne telefonije, odnosno na ugovore koji se sa operaterima zaključuju, zbog čega su nadležni državni organi obavešteni o problemu, te se očekuje njihova reakcija.

Naime, nije redak slučaj da potrošač sa operaterom zaključi ugovor u trajanju od dve godine, pa isti, zbog neodgovarajućeg kvaliteta, potrošač želi da raskine posle samo, na primer, tri meseca. U ovakvoj situaciji, operater po raskidu ugovora traži da mu potrošač, pod pretnjom prinudne naplate, isplati novac za preostalih sedamnaest meseci. Dakle, isto kao da ugovor i nije raskinut i kao da se usluge i dalje pružaju, jer operater očekuje da od potrošača dobije sve što bi dobio i da je ugovor ostao na snazi. Vrlo je sporna odredba, koja gotovo uvek čini sastavni deo opštih uslova poslovanja operatera i ugovora ovog tipa, a kojom se potrošaču nameće “kazna” u slučaju jednostranog raskida ugovora.

“Primenom zabranjene ugovorne kazne za novčana potraživanja po Zakonu o obligacionim odnosima, operater pokušava da rizik svoga poslovanja svede na nulu, to jest da uvek bude na dobitku, čak i onda kad nikakvu uslugu ne pruža. Ovakvim ponašanjem on krši  načelo srazmere ugovornih davanja iz istog zakona.

 Operateri idu dalje, pa čak nameću nadležnost agencija za naplatu potraživanja i ugovaraju pravo na ustupanje ličnih podataka tim agencijama, iako je to suprotno Zakonu o zaštiti potrošača, koji zabranjuje trgovcu da ovlasti posrednika da se obrati potrošaču bez potrošačeve prethodne saglasnosti. Ova zloupotreba ide toliko daleko da agencija čak poziva članove potrošačeve porodice i njegove komšije kako bi im saopštili da potrošač nije savestan platiša, te mu na takav način ugrožavaju ugled i reputaciju koju ima u svom okruženju, a za sve to vreme operater vešto izbegava svaku odgovornost u pogledu neetičkog i protivzakonitog ponašanja dotične agencije, koju je angažovao.

Između ostalog, potrošači se obmanjuju i putem skupljeg tarifiranja usluga van ugovorenog paketa, što je suprotno kako Zakonu o obligacionim odnosima, tako i Zakonu o zaštiti potrošača. Nezakonito je, zaokruživati poziv na šezdeset sekundi, tj. obračunavati svaki sledeći započeti minut razgovora, pa usled toga razgovor, koji je trajao minut i jedan sekund, tarifirati kao dva minuta.

Građani se masovno i nemilosrdno obmanjuju i u pogledu značenja pravnog posla kroz reklamu “telefon za dinar”, jer im se nigde ne naznačuje da oni suštinski sa operaterom zaključuju ugovor o kupoprodaji telefona na rate.

 

Nenad Cvjetićanin, advokat

 

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“https://cvjeticaninlegal.com/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!