Finansijske usluge

Kako naći dobrog finansijskog savetnika?

Danas se u svetu mnogo resursa troši na finansije, zbog čega finansijski menadžeri imaju velike šanse za uspeh u savremenom poslovnom svetu. Međutim, činjenica je da nepoznavanje finansija može uništiti i najjaču kompaniju, pa se zbog toga strogo vodi računa o tome da li je posao sa finansijama poveren pravom čoveku, najboljem finansijskom menadžeru.

Šta radi finansijski menadžer?
Finansijski menadžer se bavi svim pitanjima vezanim za probleme novca, njegovo stvaranje, ulaganje, trošenje, kao i tokove profita uopšte.

Šta čini dobrog finansijskog menadžera?

Visokoplaćeni finansijski menadžer mora da poseduje stručna znanja kako bi pratio savremene tokove trendova iz ove oblasti. Neophodno je da savlada metode finansiranja iz različitih vrsta resursa u okviru svoje kompanije. To je potrebno, jer sve aktivnosti, koje uključuju direktan pristup novcu, kontroliše menadžer finansija.

Osim toga, u njegov opis posla spada i zadatak da donosi efikasne finansijske odluke, kojima kreira vrednost za preduzeće. Njegovo finansijsko odlučivanje mora da bude zasnovano na načelu racionalnosti, sigurnost i likvidnosti, budući da sve odluke, koje donese finansijski menažer, direktno utiču na uspešnost kompanije.

Dešifrovanje preporuka koje finansijski savetnici navode kada nude svoje usluge, nije ni malo lako. Dobijanje nekih sertifikata podrazumeva rigorozne kriterijume obrazovanja i stroge etičke standarde u poslovnoj praksi. Drugi, sertifikati  dobijaju se lako i nisu garancija za sposobnost finansijskog savetnika.

Ipak, ako postavite kandidatima prava pitanja, pronaći ćete finansijskog savetnika, koji će vas savetovati u vezi svega, od svetskog tržišta, preko rata za hipoteku, do kućnog budžeta.

Držite se profesionalaca.

·  Proverite sertifikat - Svako može okačiti pločicu sa zvanjem finansijskog planera ili investicionog menadžera. Ipak, proverite da li ta osoba poseduje potvrdu neke obrazovne ili finansijske ustanove (Fakulteta, NBS, Komisije za hartije od vrednosti...). Postarajte se da znate koja vrsta obrazovanja i dostignuća je potrebno za ovu vrstu posla. Ne ustručavajte se da ih pitate gde su se obučavali, ili da vam objasne skraćenice koje stoje ispred njihovog imena.

·  Raspitajte se - Proverite da li su registrovani u stručnim institucijama i udruženjima da bi ste videli da li je određeni savetnik tamo imao obuku i diplomu o poslovanju po etičkim standardima organizacije.

Za angažovanje dobrog finansijskog savetnika potrebno je da:

·  Budete sigurni u ono što vam je potrebno

Ne nude svi planeri opsežne savete. Neki su fokusirani na penzioni fond, drugi pokrivaju sve od poreza do nekretnina. Odlučite šta vam treba i šta očekujete od vašeg savetnika.

·  Budete upoznati sa poslom koji rade

Pojedini finansijski savetnici su ustvari računovođe ili prodavci osiguranja koji su odlučili da ponude opšti investicioni savet da bi proširili svoj posao. Uzmite u obzir da će njihov cilj biti da vam prodaju određeni proizvod ili svoju uslugu.

·  Napravite dobar intervju

Kada hoćete da angažujete planera, intervjuišite najmanje tri kandidata. Nemojte se ustručavati sa pitanjima i verujte svom osećaju.

 

Marijana Čolo, Iteccion

 

 

 

Iteccionhttps://iteccion.rs

Naša vizija je razvoj proizvoda i IT usluga na osnovama dugoročnih predviđanja potreba tržišta, sopstvenih ideja i tehnoloških rešenja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!