Obrazovanje i posao

Kako ličnom inicijativom uticati na profesionalni razvoj?

Teško je otrgnuti se mišljenju da je pandemija koronavirusa pored uticaja na zdravstvene, socijalne i ekonomske aspekte života, uticala i na profesionalni razvoj svakog od nas.

Briga za sopstveno i zdravlje naših najbližih postala je primarna okupacija. Iako smo bili okruženi i brojnim kursevima dostupnim onlajn, sigurno je da u trenutku neizvesnosti i novih saznanja u vezi sa onim što nas okružuje, nismo imali previše vremena i mogućnosti da im se posvetimo i radimo na svom profesionalnom razvoju na taj način.

Iako neretko profesionalni razvoj u okviru kompanije vidimo kao nešto čime se bavi služba ljudskih resursa ili čime eventualno treba da se bavi naš nadređeni, uvek ima prostora za ličnu inicijativu na ovu temu. Šta ako vam kažem da razvojem možete da se bavite baš vi, svako od vas, a uz veliku podršku, pomoć i konsultaciju sa drugima? I da, to jeste odgovornost i službe ljudskih resursa, ali ujedno i svakog zaposlenog.

Da li ste znali da formalna edukacija čini 10 odsto našeg razvoja?

Kada se pomene razvoj, većina ljudi pomisli na mnogobrojne formalne treninge, seminare, programe edukacije, konferencije ili testove. Ipak, kod razvoja ne mora sve biti formalno. Upravo iz tog razloga, u Erste Banci verujemo u koncept 70-20-10.

Prema ovom konceptu, 70 procenata usavršavanja svakog od nas treba da se dogodi tokom obavljanja poslovnih aktivnosti. Nije bitno da li ste početnik ili se nalazite na nekoj od viših pozicija, postoji mnogo načina na koje se svi usavršavamo upravo na radnom mestu.

 

Bilo da je to proširivanje zadataka na neke koje do sada nismo obavljali, uključivanje na izazovne projekte ili kreiranje i implementacija nečega što do tada nije postojalo, otvaraju se mogućnosti za napredak. Potom, privremeno ili stalno rotiranje na drugu poziciju, u samom odeljenju ili van njega, kao i prisustvovanje sastancima gde možemo čuti, naučiti nešto novo ili dobiti inspiraciju takođe su prilike za usavršavanje.

Razmislite šta ste sve od ovoga iskusili do sada, a da to niste videli kao priliku za razvoj? Koliko puta vam je bilo teško da se bavite nečim novim, a zapravo je uticalo na vas da „porastete“ i razvijete neku novu veštinu, kompetenciju ili neku svoju ličnu karakteristiku?

Preostalih 20 odsto razvoja svakog zaposlenog, u skladu sa konceptom 70-20-10, treba da budu takozvani „near the job“ poslovi. Ovaj deo čine mentorstvo i koučing, ali isto tako i samostalno učenje (knjige, članci i tutorijali). Pod ovim aktivnostima se ne misli na formalnu mentorsku funkciju unutar kompanije, već na povezivanje sa kolegama koje ličnim iskustvom i znanjem mogu biti deo vašeg razvoja i napretka. Misli se na nadređene ili kolege koji postavljaju pitanja kao što su: „A šta ti misliš?“ ili „Kako bi ti to uradio/la?“. Ovim pitanjima oni vas podstiču da samostalno dođete do saznanja I uvida, a i konkretnom instrukcijom kada vam pokažu kako nešto može da se uradi, oni utiču na vas i vaš rast.

Poslednji korak u ovom konceptu je već pomenuta formalna edukacija, koja bi trebalo da predstavlja 10 procenata razvoja zaposlenog.

Budite proaktivni i radoznali

Kako biste uticali na sopstveni razvoj, budite slobodni i tražite od svojih nadređenih i kolega da vam pokažu kako se obavlja deo posla koji možda u ovom trenutku nije vaša odgovornost. Zakažite sastanak sa njima na temu koja vas interesuje i na taj način se možda priključite na projekat koji vam deluje zanimljivo.

Ukoliko vaš nadređeni nije do sada imao naviku ili inicijativu da vam posveti više vremena i individualno radi sa vama, budite slobodni da ga sami pozovete na redovne „1 na 1" sastanke i pripremite konkretne teme kojima želite da se bavite. Pronađite mentora među kolegama ili pak nekoga kome ćete vi biti mentor (svog mentija), zašto da ne. I u jednom i u drugom slučaju ćete sigurno imati priliku da nešto naučite.

Mi u Erste Banci se trudimo da podstičemo upravo proaktivnost i razvoj naših kolega. Svaki zaposleni ima mogućnost da kreira sopstveni lični plan razvoja. Ovaj proces je lična inicijativa i nije obavezna. Dodatno pozivamo kolege da se, ukoliko su pronašli obuku van banke koja je u skladu sa njihovim interesovanjima, konsultuju sa nadređenim i kontaktiraju Službu ljudskih resursa kako bi im omogućila da prisustvuju obuci.

Iako formalna edukacija čini 10 odsto usavršavanja, i te kako se bavimo ovim segmentom razvoja. Novozaposlenima tako nudimo i onboarding program dobrodošlice, kao i sveobuhvatnu obuku za rad u filijalama. Kolege imaju priliku i da se usavršavaju koristeći e-learning alate, kao i na brojnim treninzima profesionalnog razvoja unutar banke i Erste Grupe, bilo da ih vode naši eksperti ili eksterni partneri. Mlađe koleginice i kolege koje su prepoznati kao talenti imaju priliku da rade i obučavaju se godinu i po dana u članicama Erste Grupe, a oni koji su prvi put menadžeri prolaze kroz program učenja menadžerskih veština. Više o onome što nudimo zaposlenima pogledajte u ovom videu.

Međutim, u svemu ovom su najvažniji i za profesionalni razvoj svakog od nas presudni lična želja i inicijativa.

Danijela Pankas, viša ekspertkinja za obuku i razvoj, Erste Banka

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!