Propisi

Kako funkcioniše Registar neplaćenih računa?

Izmene i dopune Zakona o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje su usvojene u decembru minule godine, u pravni sistem Republike Srbije unose jednu vrlo značajnu novinu, a to je osnivanje Centralnog registra faktura.

Šta zapravo predstavlja Centralni registar faktura?

Reč je o sistemu, odnosno bazi podataka koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, a u kojoj se registruju fakture i svi drugi zahtevi za isplatu koji su izdati od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama kako između subjekata javnog sektora, tako i između javnog sektora i privrednih subjekata, u kojima se subjekti javnog sektora pojavljuju u ulozi dužnika. Kao što vidimo, propis se odnosi na sve one situacije u kojima se posluje sa državom, te stoga ima posebnu važnost.

Tako, privredni subjekti, ali i subjekti javnog sektora, koji se ogluše o norme Zakona o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, pa ne izvrše registraciju fakture ili druge zahteve za isplatu na način predviđen pomenutim Zakonom, čine prekršaj za koji im preti novčana kazna u rasponu od 100.000 dinara pa sve do 2.000.000 dinara. Osim toga, privrednici koji načine ovakav propust, neće biti u prilici da naplate robu koju su isporučili javnom sektoru.

Takođe, odgovorno lice u javnom sektoru smatraće se odgovornim za prekršaj ukoliko dođe do situacije da subjekt javnog sektora kao dužnik izmiri novčanu obavezu po fakturi ili zahtevu za isplat,u koja nije registrovana na propisan način, te mu u ovakvoj situaciji preti novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

Registracija se vrši tako što se u informacioni sistem Uprave za trezor unose odgovarajući podaci sa fakture ili zahteva za isplatu, nakon čega im se dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj. Po izvršenoj registraciji, nastupa obaveza poverioca da svojim dužnicima u roku od tri radna dana od izvršene registracije, dostavi fakture ili zahteve za isplatu sa instrukcijama za plaćanje.

Cilj uspostavljanja opisane elektronske baze podataka je sprečavanje silnih zloupotreba koje su vrlo česte u situacijama kada privatni sektor posluje sa državom. Stoga je Zakonom budžetskoj inspekciji omogućen pristup svim podacima koji se nalaze u Centralnom registru faktura, kako bi na taj način bila uspostavljena jača kontrola.

Kao dan početka primene ove baze podataka bio je predviđen 1. mart. Ali, imajući u vidu da nisu ispunjeni svi potrebni tehnički uslovi, moguće je da će doći do odlaganja.

Nenad Cvjetićanin, advokat

 

           

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“https://cvjeticaninlegal.com/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!