Berza

Kako da odredim vrednost firme?

Procena vrednosti preduzeća je važna pretpostavka u mnogim poslovnim transakcijama, a procenama se u konkretnom slučaju mogu pružiti veoma egzaktne procene naručiocu, na osnovu kojih se donose važne poslovne odluke.

Kako da odredim vrednost firme?

Kada govorimo o vrednosti firme, odnosno, ceni za koju možete kupiti njene akcije ili udele, a da je firma u privatnom vlasništvu ili se kotira na berzi, možemo da definišemo više pojmova vrednosti firme u zavisnosti u kom se statusu nalazi.

Uobičajeni pojmovi vrednosti kompanija su:

1.    Knjigovodstvena vrednost

2.    Likvidaciona vrednost

3.    Investiciona vrednost

4.    (Fer) Tržišna vrednost

Knjigovodstvena vrednost je računovodstveni termin koji se odnosi na :

-    imovinu firme umanjenu za amortizaciju

-    kada umanjimo ukupnu imovinu firme sa ukupnim obavezama, dobijamo vrednost neto imovine.

Likvidaciona vrednost se primenjuje kada se pretpostavlja da će poslovanje preduzeća biti prekinuto, i da će njegova imovina biti prodata deo po deo.

Tu postoje dva koncepta:

-    redovna likvidacija (6-12 meseci)

-    ubrzana likvidacija (brza prodaja)

U ovom postupku, firma se procenjuje na minimum vrednosti.

Investiciona vrednost predstavlja specifičnu vrednost za investitora ili kupca firme i ne odražava uobičajenu poziciju prosečnog kupca kapitala.

Prema metodama, koje se koriste, investitor koristi sopstveni “know how”, analizu rizika, sinergiju sa drugim firmama kupca itd.

(Fer) Trzišna vrednost se određuje od strane nezavisnih savetnika kupca i prodavca.

To je, po definiciji, iznos koji se izračunava po određenoj metodologiji gde su transparentno uključene sve činjenice, koje mogu uticati na buduće poslovanje.

Ovde je jako bitna uloga savetnika (brokera) da bi se posao zaključio uspešno.

Najčešće primenjivana metodologija od strane savetnika (brokera) u transakciji za određivanje vrednosti je DCF metoda (Diskontovanje budućih novčanih tokova), koja podrazumeva određivanje sadašnje vrednosti preduzeća na osnovu diskontovanja njenih prihoda, koje će ona ostvariti u budućnosti.

Ovo je najčešće primenjivan metod kada firma posluje bez neizvesnosti (eng. going concern principle).

U ovom slučaju vrednost se ne može proceniti jednim brojem, već se kao rezultat dobija raspon između dve cene.

Ukoliko, ipak, postoji pretpostavka da bi budući događaji doveli u pitanje pretpostavku da firma može da nastavi sa poslovanjem, likvidaciona vrednost može biti adekvatna definicija vrednosti.

Na osnovu ovih pet pristupa, možemo zaključiti da određivanje realne VREDNOSTI firme zavisi od sledećih faktora:

5.    stanja u kom se firma nalazi

6.    odabira pristupa prilikom procene

7.    zainteresovanosti obe strane (kupca i prodavca) da se transakcija realizuje.

 

Pavle Vlajčić, osnivač Biznis berze

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Biznis berzahttps://www.biznisberza.com

Biznis berza je nastala s ciljem da se zainteresovanim vlasnicima malih biznisa pomogne da se lakše i brže povežu sa adekvatnim strateškim investitorima i finansijerima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!