Ljudski resursi

Kako da motivišete svoje zaposlene?

Jedna od najvažnijih osobina dobrog menadžera je da zna kako da motiviše zaposlene, naročito u uslovima otežanog poslovanja i velike konkurencije. Visina plate je svakako dobar motivator, ali istraživanja pokazuju da sa protokom vremena taj efekat slabi. Isto je i sa dobrim uslovima posla i ulaganjem u međuljudske odnose. Ljudi se vrlo brzo naviknu na prijatnu kancelariju i dobru platu i to ih na duže staze ne čini lojalnim firmi u kojoj se nalaze.

Šta dobar menadžer treba da uradi da bi adekvatno motivisao zaposlene i povećao njihovu produktivnost i  lojalnost firmi u kojoj rade?

Obezbedite im prostor za rast

Menadžer koji ne ulaže u usavršavanje svojih zaposlenih i ne delegira odgovornost ne razume najbolje svoju ulogu. Zaposleni koji prepoznaju da na poslu mogu da uče i na taj način rastu i razvijaju se, mnogo su motivisaniji za rad i odaniji firmi u kojoj se nalaze.

Uključite ih u planiranje

Da bi se neko osećao da pripada nekom sistemu, neophodno je da ima osećaj da je uključen u planiranje i da može da utiče na ciljeve kompanije. Biće dovoljno da povremeno sa zaposlenima pričate o ciljevima i planovima i da omogućite svakom zaposlenom, koji ima neku ideju da može da je izrazi.

Platite ih za prekovremeni rad i dodatne poslove

Bez obzira kolika je plata zaposlenog, ukoliko ga ne platite za dodatan angažman to može da bude demotivišuće za njega. Zaposleni može da stekne utisak da se njegov trud ne primećuje i da zbog toga odluči da prestane da se trudi.

Obezbedite da svi vide smisao u onom što rade

Najmanje motivisana za posao je ona osoba koja ne vidi smisao u onome što radi. Zbog toga je od najveće važnosti da svaki zaposleni zna tačno zašto nešto radi i kakvu to ulogu ima u celom sistemu.

Budite uz njih u svim prilikama

Dobar menadžer razume da su greške sastavni deo poslovanja i ume da stane iza svojih radnika u osetljivim situacijama. Ovo je možda i najvažniji faktor, koji utiče na formiranje odanosti prema menadžeru i kompaniji. Znanje da nas nadređeni tretira kao ljudska bića, koja imaju pravo ponekad da pogreše stvara osećanje sigurnosti i poverenja.

Svedite birokratiju na razumnu meru

Svi znamo koliko su važne jasne procedure, ali se nekad dogodi da se na poslu osoba ne oseća kao ljudsko biće već kao deo birokratskog aparata. Takva osoba obično nije zadovoljna i što je još važnije, nije kreativna na svom radnom mestu.

Ne dišite im za vratom

Ovo se posebno odnosi na kompanije koje imaju razrađenu hijerarhiju. Svakom ko je nadležan za neki sektor, treba dati slobodu da se time bavi i viši menadžment ne bi trebalo da se bavi radnicima za koje je odgovoran menadžment nižeg nivoa.

Posmatrajte ih kao ljude, a ne šrafove

Treba imati na umu da je odlazak na posao način da se zaradi novac za ono što je najvažnije, a to je porodica. Ukoliko znate porodičnu situaciju svojih zaposlenih pokazujete da ste lično zainteresovani za njih, a to svakom godi. Nije teško zapamtiti imena nečije dece ili imati razumevanja za slobodan dan zbog polaska deteta u školu i slično.

Učinite da se osećaju uvaženo

Svaka osoba ima pravo da bude tretirana sa uvažavanjem, a naročito ljudi za koje ste odgovorni. Uvažavajući odnos podrazumeva  pristojno ophođenje i razumevanje nečijih potreba. To ne znači, naravno, da se svojim radnicima udvarate i da im se ne suprotstavljate, već samo da vodite računa o poštovanju njihove ličnosti.

Mislite na povratnu informaciju

Povratnu informaciju treba da dajete svakodnevno, bez obzira da li se radi o pohvali ili o kritici. Takođe, treba voditi računa da se povratna informacija daje na pravi način i da u sebi sadrži putokaz u kom pravci zaposleni treba da ide.

 

Brankica Ristić, psiholog, Moja obuka

Moja obuka d.o.o.http://mojaobuka.rs

Moja obuka d.o.o. pruža praktične, interaktivne obuke i konsalting usluge koje prate savremeno poslovanje i razvoj u oblasti ljudskih resursa, poslovne administracije i organizacionog upravljanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!