Finansijske usluge

Kakav značaj ima racio analiza finansijskih izveštaja?

Racio analiza predstavlja instrument za procenu finasijske pozicije i potencijala preduzeća.

Stavljanjem u odnos logički povezanih celina iz finansijskih izveštaja (Bilans stanja i Bilans uspeha), dolazi se do rezultata uspostavljenih relacija, koji za cilj imaju ocenu stanja i aktivnosti preduzeća.

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!