Razvoj

Kakav nam mentalitet treba u poslovanju?

Zadnjih 20 godina radio sam sa više stotina privatnih kompanija u zemlji i inostranstvu na unapređenju njihovih poslovnih rezultata. Najčešće pitanje koje su mi postavljali vlasnici i direktori ovih kompanija bilo je kako da njihovi zaposleni budu motivisani da postižu bolje rezultate u radu i obezbede stalni napredak kompanije?

Skoro sam naišao na knjigu “Mindset: The New Psychology of Success“ autora Carol S. Dweck i čitajući izvanredne primere i studije slučaja uspešnih i neuspešnih kompanija i pojedinaca uvideo da je jedan od ključnih faktora uspeha baš taj “Mindset“ ili način mišljenja (mentalitet).

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Udruženje poslovnih konsultanata Srbijehttp://upks.org.rs/

UPKS se zalaže za razvoj I promociju vrednosti koje su, kao polazne vrednosti, uključene u Profesionalni kodeks UPKS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!