Društvo

Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, raspisalo je Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za učešće u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine.

Javni poziv sprovodi se sa ciljem da se obezbedi transparentnost i učešće civilnog sektora u radu Radne grupe za izradu Akcionog plana. Akcionim planom detaljnije će se definisati aktivnosti, način njihovog sprovođenja, kao i nosioci aktivnosti i partneri, a sve u cilju obezbeđivanja povećane sigurnosti žena od rodno zasnovanog nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.

Javni poziv namenjen je organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti sprečavanja i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici i partnerskih odnosa.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva, osnovane i registrovane saglasno propisima Republike Srbije, koje deluju u oblasti utvrđenih ovim javnim pozivom.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA), u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na i-mejl adresu: javni.poziv@minljmpdd.gov.rs sa napomenom: “Kandidatura za učešće u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine“.

Rok za podnošenje prijava traje od 25. avgusta do 11. septembra 2023. godine.

Tekst konkursa i neophodne obrasce možete preuzeti na sledećem linku: https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-89.php

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!