Propisi

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Nedavno su stupile na snagu dugo najavljivane izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Novine unete u ovaj Zakon imaju za cilj da poboljšaju položaj izvršnog dužnika, naročito u situaciji kada se izvršenje sprovodi na njegovoj nepokretnoj imovini. Osim toga, ovim zakonom se jača načelo srazmernosti u izvršnom postupku, proširuje nadležnost, ali i kontrola rada javnih izvršitelja, te uvodi elektronsko javno nadmetanje.

Tako, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju propisuje da do prinudnog izvršenja na jedinoj nepokretnosti izvrsnog dužnika po osnovu komunalnih usluga može doći samo ukoliko dug prevazilazi novčani iznos od 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja predloga za izvršenje. Dakle, na ovaj način onemogućena je prodaja jedine nepokretnosti izvršnog dužnika radi namirenja bagatelnog potraživanja izvršnog poverioca.

Osim navedenog, javni izvršitelj ima obavezu, da nakon upisa zabeležbe rešenja o izvršenju u Katastru nepokretnosti, ex officio ili po predlogu stranke, odredi sprovođenje izvršenja na drugoj nepokretnosti, odnosno drugim sredstvom ili predmetom izvršenja, ako postoji očigledna nesrazmera između visine poveriočevog potraživanja s jedne strane, i vrednosti nepokretnosti koja je u rešenju o izvršenju predložena, sa druge strane. Javni izvršitelj postupa na navedeni način u situaciji kada je druga nepokretnost, odnosno drugo sredstvo i predmet izvršenja, dovoljno za namirenje poveriočevog potraživanja.  Međutim, zabeležba rešenja o izvršenju ostaje upisana u Katastru nepokretnosti sve dok poveriočevo potraživanje ne bude namireno – čime se štiti položaj izvršnog poverioca.

Bitna izmena jeste uvođenje elektronskog javnog nadmetanja u izvršnom postupku, a sve u cilju sprečavanja zloupotreba prilikom prinudne prodaje nepokretnosti u izvršnom postupku.  Na ovaj način javno nadmetanje će postati dostupnije širem krugu fizičkih i pravnih lica, što će sigurno doprineti povećanju iznosa kupoprodajne cene stvari, koje se prodaju u izvršnom postupku, radi namirenja izvršnog poverioca.

Novi zakon primenjuje se počev od 01. januara 2020. godine.

Nenad Cvjetićanin, advokat

 

 

 

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“https://cvjeticaninlegal.com/

Advokatska kancelarija „Cvjetićanin&Partners“ za svoj primarni cilj ima pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način, kao i razvijanje odnosa međusobnog poverenja sa svojim klijentima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!