Propisi

Izbor i način odlučivanja odbora poverilaca u stečajnom postuku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

Ovim zakonom menja se i dopunjava 64 član osnovnog zakonskog teksta, koji je, takođe, noveliran 2014. godine, a u čl. 65-67. sadrži odgovarajuće „prelazne i završne odredbe“, odnosno „samostalne članove“ koji nisu inkorporisani u osnovni zakonski tekst, jer nisu njegove izmene i dopune. Navedenim zakonom izvršene su izmene koje se tiču izbora i rada odbora poverilaca.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Advokatska kancelarija Aleksic sa saradnicimahttp://lawofficealeksic.rs

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!