Projekti

Izašao prvi broj Časopisa “Hajr”

Udruženje žrtava nasilja “Hajr” svečano je obeležilo izlazak prvog broja Časopisa “Hajr”, kao i otvaranje nove kancelarije. Svečanosti su prisustvovali članovi Udruženja, predstavnici Vlade Srbije, diplomatskog kora, javnog i kulturnog života.

“Hvala svima koji su podržali prvi broj našeg Časopisa “Hajr” kao časopisa od društvenog interesa, periodike informativno-edukativne koja se bavi osetljivim temama. Posebnu zahvalnost dugujemo - Njegovoj ekselenciji, palestinskom ambasadoru Mohammedu Nabhanu, Ministarstvu za rad i zapošljavanje. M. Marjanović i Ministarstvu za kulturu i informisanje D. Blagojević. I mnogi drugi, podržavaju i podstiču borbu koju vodimo”, izjavila je Hajrija Ramadani, osnivač i predsednik Udruženja žrtava nasilja “Hajr”.

“Zahvalnost dugujem i dopisnicima časopisa, a to su Aleksandar Mitrović, Prof. Jovan Marić, Branka Selakovic, Ana Maksić, Saša Dojčinović Rekonekcija, Dušan Radović, Blagoje Baković, Michael Loyd Gray, Nada Kukolic, Nada Karadžić, Đurica Edelinski.Crteži - Atina Gajdos i Vanja Milićević”, istakla je Ramadani.

Osim izdavanja prvog broja časopisa Udruženje “Hajr” je ovom priliom obeležilo i početak rada u novim prostorijama, jer se kancelarija Udruženja sada nalazi na novoj adresi Obilićev venac br.4.

 

Program rada Udruženja žrtava “Hajr” predviđa pružanje socijalne, pravne i psihološke podrške žrtvama nasilja, u procesu hitnih intervencija (alternativnog smeštaja, hitne medicinske i psihološke pomoći), rehabilitacije (smeštaja, materijalne, pravne, medicinske i psihološke pomoći) i reintegracije u društvo (porodične, ekonomske, kulturne i reintegracije u zajednici, kao i ostvarivanja zakonskih prava).

U okviru Udruženja deluju Pravni i Medicinski tim, Omladinski i dečiji tim, Medija i marketing tim, Projektni tim, Kreativni tim, tim saradnika u lokalnim kancelarijama, tim za saradnju sa institucijama Republike Srbije i tim za bezbednost.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!