Razvoj

Iz Švedske 12 miliona evra razvojne pomoći za Srbiju u 2018.

Švedska je u 2017. godini izdvojila oko 11 miliona evra za finansiranje različitih projekata u Srbiji kako bi pomogla njenom evropskom putu, a za ovu godinu su ta sredstva uvećana na oko 12 miliona, kaže Ola Anderson, savetnik Odeljenja za međunarodnu razvojnu pomoć Švedske u Srbiji.

"Razvojna podrška Kraljevine Švedske Srbiji otpočela je još 1998. kroz humanitarnu pomoć, dok je dugoročna razvojna saradnja uspostavljena 2001. i do sada je više od 200 miliona evra uloženo u mnogobrojne razvojne projekte", izjavio je Anderson za portal European Western Balkans (EWB).

Kako dodaje, Švedska u Srbiji tradicionalno pomaže razvijanje demokratije, dobrog upravljanja, zaštitu ljudskih prava i promovisanje rodne ravnopravnosti, ekonomski razvoj, zaštitu životne sredine i ruralni razvoj, a sve u cilju jačanja veza sa EU i ubrzanja evropskih integracija Srbije.

Trenutno je razvojna saradnja regulisana Strategijom rezultata reformske saradnje Švedske sa Istočnom Evropom, Zapadnim Balkanom i Turskom, koja se odnosi na period od 2014. do 2020. godine.

"Strategija obuhvata saradnju u vezi sa izgradnjom tržišnih kapaciteta, efikasnijom javnom upravom i vladavinom prava, ljudskim pravima i poboljšanjem životne sredine i klime u Srbiji", precizira Anderson.

Takođe, ukazuje na značaj podrške i saradnje sa organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti ljudskih prava, životne sredine i rodne ravnopravnosti, te izgradnje snažnog, održivog i aktivnog građanskog društva.

Promovisanje rodne ravnopravnosti je u skladu sa švedskom feminističkom spoljnom politikom i ostvaruje se kroz saradnju sa javnim partnerima i organizacijama civilnog društva.

Segment u kojem je podrška Švedske možda od suštinskog značaja jeste zaštita životne sredine.

"Švedska je najveći bilateralni donator Srbiji u ovom sektoru, i potpisano je nekoliko sporazuma sa Vladom Srbije o nastavku velikih programa u vezi sa reformama u oblasti životne sredine u okviru procesa pridruživanja EU", napominje Anderson.

Prema njegovim rečima, saradnja u oblasti ekologije je posebno usmerena na poboljšanje upravljanja čvrstim otpadom i prečišćavanje otpadnih voda.

"Plan je da se nastavi saradnja sa jasnim fokusom na podršku reformama u okviru EU integracija i bilateralna sredstva dostupna Srbiji za 2018. uvećana su i dostižu oko 12 miliona evra na godišnjem nivou", zaključuje Ola Anderson.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!