Projekti

Ivan Marković, direktor „iConsult“: U Srbiji ima firmi koje su bolje organizovane nego kompanije u Švajcarskoj ili Nemačkoj

Firme u Srbiji sve više koriste sisteme za upravljanje zaposlenima i podršku menadžmentu, kako bi smanjile troškove i optimizovale upravljanje. Inostrane firme više koriste opcije podrške, dok firme iz Srbije i regiona uglavnom imaju fokus na izradi i implementaciji.

Veoma se iznenadim kada vidim koliko ima ozbiljno organizovanih firmi u Srbiji. Neke od njih su mnogo bolje nego kompanije u Švajcarskoj ili Nemačkoj. A govorim o firmama koje su osnovali i vode naši ljudi, izjavio je u intervjuu za naš portal Ivan Marković CEO&Founder konsultantske firme "iConsult”.

Tokom prethodnih meseci primetili smo pojačanu aktivnost i veliku zainteresovanost za iManage sistem. Da li nam možete ukratko objasniti šta je iManage sistem?

To je sistem podrške upravljanju, koji omogućava veoma jednostavnu optimizaciju učinka. Praktično, to je softver za sistemsko upravljanje zaposlenima i podršku menadžmentu, koja omogućava precizne informacije i smernice za optimalne rezultate zaposlenih.

Da li je veće interesovanje naših ili firmi u inostranstvu za uvođenje sistema?

Moglo bi se reći da je broj klijenata podjednak, ali su poslovi sa inostranim firmama nešto većeg obima. S druge strane, kod nas su potrebe za sistemima veće i investicije se isplate brže, obično u roku od nekoliko meseci.

Da li vidite razliku u poslovima koje radite ovde i u inostranstvu?

Naši inostrani klijenti više koriste opcije podrške, dok firme iz regiona uglavnom imaju fokus na izradi i implementaciji. Ovo je i delimično razumljivo, ali se mi trudimo da kroz niže cene, ipak, pružimo visoke pakete podrške i našim korisnicima, koji imaju firme u Srbiji.

A da li postoji razlika u samim sistemima koje uvode?

I ne toliko. Imamo nekoliko grupa korisnika. Prvu grupu čine firme, koje su u fazi uređivanja poslovanja. Drugu grupu čine firme, koje već dugo imaju uređeno poslovanje i koriste iManage kako bi smanjile troškove i optimizovale upravljanje. Treća grupa su korporativni klijenti tj. veliki uređeni korporativni sistemi. Možda je malo više firmi iz druge grupe u inostranstvu, ali veoma se iznenadim kad vidim koliko ima ozbiljno organizovanih firmi u Srbiji. Neke od njih su značajno bolje nego klijenti u Švajcarskoj ili Nemačkoj. A govorim o  firmama koje su osnovali i vode naši ljudi.

Dakle, smatrate da ima zdravih srpskih kompanija?

Veoma. I moram priznati da smo veoma srećni što imamo prilike da radimo sa njima. 

Vidimo da spominjete više različitih načina na koje uvodite sisteme i da se spominje i naziv iReport. U čemu je osnovna razlika?

iManage je sistem upravljanja zaposlenima, koji je zasnovan na ostvarivanju ciljeva i na taj način poboljšava rezultate rada. S druge strane, iReport je kompletan organizacioni alat, koji ima fokus na aktivnostima, daje kompletnu sliku  i pomaže menadžerima da organizuju ljude, vreme, odrede prioritete i znatno bolje upravljaju resursima. Različitim firmama su potrebni različiti pristupi. To je ključ uspešnog sistema, da bude prilagođen organizaciji.

Da li je su to svi delovi iManage sistema?

Nisu. iManage se sastoji od 10 podsistema, koji se kombinuju. Cilj je napraviti sistem koji u potpunosti odgovara organizaciji.

Da li bi ste neki izdvojili?

Svakoj firmi su potrebni drugi podsistemi, ali ono što praktično koriste sve firme sa kojima radimo su sistemi podrške kroz iSupport.

Podršku vidite kao važan deo ovog posla?

Svakako. Podrška je deo iz koga dolaze pravi benefiti za firmu. Pravi sistem upravljanja zaposlenima ima za cilj da naši klijenti vode svoj posao bez zastoja i komplikacija, zato je naš primarni fokus na pružanju adekvatne podrške.

Koje su onda glavne koristi podrške?

Podrška ima više nivoa, ali je to, pre svega, ojačavanje organizacije, pružanje pravih podataka i jasnih predloga kako da se reše određeni problemi. Može se reći da je to podrška menadžerima različitih nivoa kako da reše svakodnevne probleme vezane za upravljanje i time zaposleni, a i sama firma, ostvare bolje rezultate. To je kompletna podrška i ono što je njima najvažnije. A sa stanovišta firme i vlasnika, najveća podrška je vezana za to da sistem upravljanja omogući da se strateške odluke lako sprovode i da svačiji doprinos njihovom ostvarenju bude vidljiv.

A samo uvođenje sistema? Kakav je proces i da li implementacija traje dugo?

Naš cilj je kreiranje sistema koji će imati stvaran uticaj na rad organizacije. To nekada zahteva više vremena, ali dosta zavisi i od trenutnog stanja organizacije. Obično se vreme meri u mesecima, ali nekada je moguće sistem uvesti i relativno brzo.

Videli smo dosta korisnih informacija na samoj internet prezentaciji.

Sajt je koncipiran tako da direktno pruži informacije, koje su vezane za različite ciljeve koje firme imaju. Posebno što su koristi predstavljane kroz 30 organizacionih indikatora uspešnosti koje pratimo. Najbolje je da čitaoci posete www.imanage.ch , jer će sigurno pronaći zanimljive informacije. Svakako vrlo korisna prezentacija za svakoga.

 

 

 

iConsult d.o.o.http://www.iconsult.rs/

iConsult je firma specijalizovana za izradu sistema upravljanja zaposlenima, merenje učinka zaposlenih i razvoja upravljačkih veština

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!