Obrazovanje i posao

Iteccion - Online obuka

Online učenje kao jedna opcija usavršavanja, ima značajnu ekonomsku opravdanost jer su granični troškovi za svakog narednog kandidata koji pohađa kurs minimalni.

 

Sa stanovišta firme ili zaposlenog kandidata, koji radi i traži fleksibilnost, online kursevi mu omogućavaju da seminare prilagodi svom slobodnom vremenu i prostoru, u saradnji sa svojim kolegama iz firme, a da dobije znanja domaćih i stranih eksperata, uz sticanje veštine timskog rada i virtuelne saradnje.

Sama priroda pisane komunikacije, zahteva od učesnika da pažljivo formulišu svoje odgovore i da dobro i promišljeno reaguju na nove ideje. Sistem učenja uz pomoć tehnologije omogućava stidljivim polaznicima seminara i onima koji se teško usmeno izražavaju, da pokažu svoja znanja, ideje i mišljenja.

Popularne edukacije u našoj ponudi:

- Industrijski odnosi:

·         Radno pravo

·         Pravne usluge konsalting

·         Dostojanstvo na radu

·         Usluge konsaltinga-dostojanstvo na radu

·         Lista posrednika

·         Bezbednost i zdravlje na radu

·         Upravljanje kadrovima

·         Komunikacija

·         Bonton-kodeks ponašanja

·         Krizni menadžment

- Medicinske edukacije

- ECDL  (European Computer Driving license)

- Microsoft kursevi

Koju platformu koristimo?

Poslednjih deset godina, tržištem korporativnog učenja dominirali su specijalizovani provajderi sistema za upravljanje učenjem (Learning management systems, LMS). Ipak, vremenom su korisnici sve više bili pod utiskom loših korisničkih interfejsa, nedovoljno iskorišćenih platformi, kompleksnih i skupih nadogradnji sistema, podrške i održavanja.

Ovo je često bilo opravdano jer su se tvorci ovih sistema fokusirali na izgradnju složenih i skupih rešenja više nego na obezbeđivanje jednostavnog proizvoda lakog za upotrebu. Tada je Moodle, koji je u akademskim sredinama široko rasprostranjen, našao svoje mesto i u organizacijama koje su vršile obuke i specijalizovane kurseve za svoje zaposlene.

Moodle je open-source sistem za upravljanje kursevima, takođe poznat i kao sistem za upravljanje učenjem (Learning Management System – LMS), ili virtuelno okruženje za učenje (Virtual Learning Environment – VLE) koji koriste univerziteti, škole i individualni instruktori, pre svega, radi kreiranja i unapređivanja kurseva pomoću web tehnologija. Moodle je aplikacija, odnosno softverski paket čija je osnovna namena izrada i održavanje online kurseva.

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!