Mobilni uređaji

iPhone aplikacije mogu da snimaju korisnike bez njihovog znanja

Stručnjaci za sigurnost pozvali su Apple da promeni način rada aplikacija za iPhone, u okviru kojeg im je dozvoljen pristup kameri telefona, a pošto su dokazali da mogu da beleže fotografije, te video sadržaje, a bez znanja korisnika.

Felix Krause, austrijski developer koji radi u Google-u, kreirao je aplikaciju koja je svake sekunde mogla da pravi fotografije, te ih skladišti, ne obaveštavajući korisnika o tome. Nazvao ju je propustom u bezbednosti, koji može da se zloupotrebi u okviru iOS aplikacija.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!