Finansijske usluge

Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate poslovanja

Upravni odbor Intesa Sanpaolo, matične grupe Banca Intesa, odobrio je konsolidovani polugodišnji izveštaj na dan 30. jun 2022. godine.

Rezultati za prvu polovinu 2022. godine potvrđuju sposobnost Intesa Sanpaolo da zahvaljujući dobro diversifikovanom i otpornom poslovnom modelu generiše solidnu profitabilnost i kreira vrednost za sve zainteresovane strane, čak i u kompleksnim kontekstima, poput onog koji karakterišu trenutni događaji koji uključuju Rusiju i Ukrajinu i pandemija COVID-19. Generisanje vrednosti za sve zainteresovane strane takođe se bazira na snažnoj posvećenosti Intesa Sanpaolo ESG kriterijumima.

„Predstavljamo rezultate za prvu polovinu 2022. godine u izrazito kompleksnom kontekstu. Ekonomski izgledi obeleženi su značajnim rastom inflacije, koji je već postao evidentan na početku godine, kao i posledičnim rastom socijalnih izazova. Iz tog razloga, odlučili smo da za 82.000 zaposlenih u Italiji i inostranstvu izdvojimo ukupno gotovo 50 miliona evra u vidu vanredne podrške. Takođe nastavljamo da pružamo podršku građanima Ukrajine kroz donaciju od 10 miliona evra za humanitarne inicijative, koja je izdvojena na samom početku konflikta“, rekao je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo.

·  Neto prihod od 3.276 miliona evra u prvom polugodištu 2022. godine ne računajući otpise za izloženost dešavanjima u Ukrajini (rast od 8,4% u poređenju sa 3.023 miliona evra u prvom polugodištu 2021.). Navedeni neto prihod od 2.354 miliona evra.

·  Operativna marža porasla je za 4,2% u odnosu na prvo polugodište 2021.

·  Operativni prihod porastao je za 0,9% u odnosu na prvo polugodište 2021.

·  Operativni troškovi smanjeni su za 2,5% u odnosu na prvo polugodište 2021.

·  Poboljšan kvaliteta kredita:

o   Smanjenje problematičnih kredita:

- Smanjenje bruto nenaplativih kredita od oko 54 milijarde evra u odnosu na najviši iznos zabeležen u septembru 2015. godine

- Stanje nenaplativih kredita opalo je za 26,9% bruto i 13% neto u odnosu na kraj 2021. godine

- Udeo nenaplativih u ukupnim kreditima iznosio je 2,3% bruto i 1,3% neto, i 1,8% i 1% prema EBA metodologiji; udeo bi iznosio 2,2% bruto i 1,2% neto uzevši u obzir smanjenje usled dodatne prodaje planirane u 2022. za koju su već odvojene rezerve u 4. kvartalu 2021. godine, i 1,7% i 1% prema EBA metodologiji. 

o   Anualizovan trošak rizika u prvom polugodištu 2022. godine od 61 baznih poena (u odnosu na 59 baznih poena 2021. godine), 27 baznih poena kada se izuzmu korekcije zbog izloženosti dešavanjima u Ukrajini, bez delimičnog oslobađanja generičkih rezervi odvojenih 2020. godine za buduće uticaje Covid-19 (sa 25 baznih poena 2021. godine uz izuzeće odredbe za ubrzanje razduživanja nenaplativih kredita)

·  Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:

o   pokazatelj kapitala CET1 na dan 30. jun 2022. godine, nakon izuzimanja iz kapitala 1,6 milijardi evra obračunatih dividendi u prvom polugodištu 2022. godine i otkupa udela od 3,4 milijarde evra:

- 12,7% „phased-in“

- 2,5% „fully loaded“ neuzimajući u obzir pozitivni uticaj od oko 110 baznih poena na osnovu apsorpcije odloženih poreskih sredstava (dta), od čega je oko 40 više od cilja poslovnog plana za period 2022-2025.

Intesa Sanpaolo je vodeća bankarska grupa u Italiji koja servisira potrebe domaćinstava, kompanija i realne ekonomije, sa značajnim međunarodnim prisustvom. Jedinstveni poslovni model Intesa Sanpaolo grupe čini je evropskim liderom u oblastima upravljanja bogatstvom, zaštite imovine i savetodavnih usluga, sa fokusom na digitalnu sferu i finansijske tehnologije. Kao efikasna i izdržljiva banka, kao prednost ima svoje fabrike proizvoda u oblasti upravljanja imovinom i osiguranjem, koje su u celosti u njenom vlasništvu. Snažna posvećenost ESG temama grupe obuhvata pružanje 115 milijardi evra u kreditima za uticaj do 2025. zajednicama i za zelenu tranziciju, i 500 miliona evra kao podršku ljudima kojima je najpotrebnija, zbog čega je Intesa Sanpaolo pozicionirana kao svetski lider u pogledu društvenog uticaja. Intesa Sanpaolo posvećena je postizanju nultih neto emisija do 2030. u pogledu sopstvenih emisija, i do 2050. za svoj portfolio kredita i investicija. Kao angažovani pokrovitelj italijanske kulture, Intesa Sanpaolo stvorila je sopstvenu mrežu muzeja, zvanu Gallerie d’Italia, u kojoj se čuva umetničko nasleđe banke i koja služi kao lokacija za prestižne kulturne projekte.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!