Finansijske usluge

“Intesa Sanpaolo” se prema rezultatima svrstala među najstabilnije i najprofitabilnije banke u Evropi

Upravni odbor “Intesa Sanpaolo”, međunarodne bankarske grupe u čijem sastavu posluje “Banca Intesa”, odobrio je rezultate Grupe i konsolidovane rezultate na dan 31. decembar 2019. godine.

„Posebno smo zadovoljni finansijskim rezultatima u 2019. godini. U neočekivano izazovnom operativnom okruženju, “Intesa Sanpaolo” se ponovo svrstala među najstabilnije i najprofitabilnije banke u Evropi, kreirala vrednost za sve zainteresovane strane i bila pokretač održivog i inkluzivnog rasta“, izjavio je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor “Intesa Sanpaolo”.

Rezultati za 2019. godinu pokazuju da je Grupa na dobrom putu da ispuni svoje ciljeve i naglašavaju njenu kontinuiranu podršku državi, uključujući i opredeljenost da postane primer održivosti i društvene i kulturne korporativne odgovornosti.

Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proističe iz snažne kapitalne baze i visoke likvidnosti, kao i otpornog i dobro diversifikovanog poslovnog modela.

 • Snažna neto dobit
 • 872 miliona evra u četvrtom kvartalu 2019. u poređenju sa 1.044 miliona evra u trećem kvartalu 2019.
 • 182 miliona evra u 2019. u poređenju sa 4.050 miliona evra u 2018.
 • Bruto dobit porasla 4,3% u odnosu na 2018, odnosno 17,4% kada se izuzmu pozitivni uticaji kompanija NTV i Intrum iz 2018.
 • Operativna marža porasla 5,6% u odnosu na 2018.
 • Operativni prihod uvećan 1,5% u odnosu na 2018.
 • Operativni troškovi smanjeni za 2.1% u odnosu na 2018.
 • Poboljšanje kvaliteta kredita:

Smanjenje nenaplativih kredita, postignuto bez dodatnih troškova za akcionare:

-Smanjenje bruto iznosa nenaplativih kredita: oko 21 milijardu evra od decembra 2017. i oko 34 milijarde evra od septembra 2015. (oko 8 milijardi evra i oko 20 milijardi evra, respektivno, ako se izuzme prodaja kompaniji Intrum koja je završena u četvrtom kvartalu 2018. i prodaja kompaniji Prelios koja je završena u četvrtom kvartalu 2019.)

- Smanjenje stanja nenaplativih kredita za 14,2% bruto i 14,3% neto u odnosu na kraj 2018. (15,9% bruto i 17,5% neto kada se izuzmu nova pravila definisana Novom definicijom „default“-a); odnos nenaplativih kredita prema ukupnim kreditima od 7,6% bruto i 3,6% neto

- Neto rashodi obezvređenja kredita smanjeni za 12,7% u odnosu na 2018.

- Trošak rizika u 2019. smanjen na 53 baznih poena.

 • Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:
 • Racio pokazatelj kapitala CET1 na dan 31. decembar 2019. nakon što se odbije 3.362 miliona evra u dividendama obračunatim za 2019. na nivou od
 • 14,1% pro-forma „fully loaded“
 • 13,9% „phased-in“
 • Racio pokazatelj CET1 u EBA/ECB stres testu iz 2018.
 • 9,7% „fully loaded“ u skladu sa nepovoljnim scenariom za 2020, 10,3% ako se uzmu u obzir povećanja kapitala za plan podsticaja i konverzija udela u štednji, što je finalizovano u 3. kvartalu 2018. i 11,4% ako se računa na pro-forma osnovi.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!