Interna revizija je aktivnost nezavisnog, objektivnog uveravanja i konsaltinga, osmišljena s ciljem kreiranja dodatne vrednosti i unapređenja poslovanja organizacije.

Ona pomaže organizaciji u postizanju ciljeva uvođenjem sistematskog, disciplinovanog pristupa proceni i unapređenju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!