Obrazovanje i posao

Interaktivni seminar - Alati sales kontrolinga

Ovaj interaktivni seminar održaće se 19.aprila 2018. u hotelu Heritage****

Najveći problem sa kojim se ogroman broj preduzeća suočava u svakodnevnom radu jeste da su zaposleni, rukovodioci i vlasnici zauzeti postizanjem što većeg obima prodaje, operativnim problemima i likvidnošću, a da pri tome malo vremena posvećuju posledicama dnevnih odluka. Te odluke kratkoročno daju rezultate, ali mogu da nanesu štetu i da naprave problem sa profitabilnošću!

Prodajni kontroling se odnosi na alate koji omogućavaju preduzeću praćenje rezultata poslovanja i koji ukazuju zašto je neophodno da se kontinuirano i detaljno prati: profitabilnost po kupcu, profitabilnost po proizvodu, a ne samo ukupna profitabilnost kompanije.

Predavač će Vam predočiti posledice nepoznavanja profitabilnosti i neuočavanja razlika između uzroka i posledica, načine kako tumačiti profitabilnosti kupaca i proizvoda i šta uraditi sa dobijenim informacijama. Koristi koje kompanija i rukovodioci mogu imati od navedenih informacija u radu sa svojim klijentima ili proizvodima, kao i dobrim i lošim načinima obračunavanja profitabilnosti kupaca i proizvoda.

Broj učesnika je ograničen

Seminar je 19. 04. 2018, od 10 do 14 h u hotelu Heritage****, Beograd 

Teme seminara: 

1.    Strateško planiranje u prodaji;
•     Segmentacija tržišta
•     Odabir segmenta
•     Targetovanje

2.    Operativno planiranje u prodaji;
2.1  Kalkulacija cene koštanja, kalkulacija, prodajne cene
2.2  Rang kupaca: KPI za kupce iI rabat skala

3.    Finansijsko planiranje u prodaji;
•     Plan prodaje (vrednosno, u novcu)
•     Finansijska operativa (uticaj obračuna PDV, modela saradnje)
•     Zakonski okviri

4.    Izveštavanje u prodaji;
•     Plan prodaje/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)
•     Plan zarade/realizacija (po komercijalisti, po kupcu, po tržištu, po proizvodu, mesečno, kvartalno, godišnje)
•     Ispunjenje zadatih KPI 

PREDAVAČ:

Biljana Lazarević, Senior consultant u konsultantskoj kuća Casa Forte je na listi konsultanata Evropske banke za obnovu i razvoj za program ASB (Advice for Small Businesses) i ima dugogodišnje radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru; u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge u velikim sistemima; u oblastima veleprodaje, vodjenja maloprodajne mreže, nabavke i upravljanja finasijama i kontrolingom; Biljana se bavi edukacijim i in-house (tailor made) projektima za različite polaznike: firme, institucije, pojedince. Biljana saradjuje sa visokoškolskim institucijama kao gostujući predavač (Singidunum univerzitet) i publikuje stručne radove na domaćim i medjunarodnim portalima namenjenim razvoju MSP.

Prijavite se do 05.aprila 2018: 

telefonom: 011 329 2963

mejlom: prodaja@forum-media.rs

faksom: 011 208 1924 
 
Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDVCena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara! Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!