Razvoj

Ideje mladih ljudi iz Srbije o budućnosti Evrope

Francuski Institut u Srbiji i Ambasada Francuske u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom za Evropske integracije organizovali su konkurs “Zamislite budućnost Evrope”, na kome su učestvovali mladi ljudi iz Srbije.

U okviru francuskog presedavanja savetom EU i konferencije o budućnosti Evrope, data je prilika mladima da učestvuju u izgradnji evropske budućnosti, tako što će svoje stavove i ideje izložiti u pisanim radovima na francuskom jeziku, čime daju i doprinos promovisanju nastave francuskog jezika i jačanju osećanja pripadnosti evropskoj porodici.

OsnovcI i srednjoškolcI su odgovorali na pitanje: Po vašem mišljenju, šta bi trebalo da budu prioriteti Evrope u narednih deset godina?

Studenti su odgovarali na pitanje: Da ste lider jedne evropske države, šta biste uradili za budućnost Evrope?

Na konkursu su učestvovali mladi iz Pirota, Niša, Novog Sada, Gornjeg Milanovca, Smedereva, Novog Pazara, Nove Varoši, Sombora, Kuršumlije, Sremskih Karlovaca, Leskovca i Beograda. 

Predstavljamo vam njihove ideje:

Preporuke studenata

Zdravlje:

– Veterinari treba da skupljaju uzorke različitih tipova virusa ili drugih infektivnih mikroorganizama, kako bi saznali više o virusima divljih životinja. Time bi se sprečile nove pandemije.

- Anoniman i besplatan pristup psihologu.

- Povećati budžet za zdravlje.

- Dati prioritet profilaksi.

- Porez od 0,1% na ulaznice za koncerte, pozorište, sport i ostale događaje za finansiranje lečenja bolesnih dece.

- Podizanje svesti o SIDI, naročito među osetljivim grupama (vojska, homoseksualci, zatvorenici).

- Pokloniti vakcine siromašnim državama kako bi izbegli mutaciju Covida 19.

- Vantelesna oplodnja treba da bude besplatna .

Obrazovanje:

- Uspostaviti autonomiju univerziteta.

- Česte i nenajavljene provere školskih i univerzitetskih nastavnika / profesora.

- Anonimno ocenjivanje školskih i univerzitetskih nastavnika/ profesora od strane učenika.

- Potpuno besplatno obrazovanje (uključujuć udžbenike).

- Nastava treba da bude s malim grupama u osnovnim i srednjim školama.

- Novi predmet u osnovnoj školi: „regionalni običaji“.

- Novi predmet u osnovnoj školi: „ekologija“.

- Digitalizacija škola.

Ekologija:

- Deca treba da redovno uče van škola u ruralnim i zelenim sredinama kako bismo približili mlade prirodi.

– Škole treba da organizuju akcije čišćenja u drugim evropskim gradovima – „Ekološki Erasmus”.

- Finansijski nagraditi recikliranje.

- Dati prioritet razvoju gradova srednjih veličina i izbegavajti megalopole.

Socijalna pravda :

- Stvoriti Kancelariju za socijalnu pravdu u Srbiji u kojoj bi radili advokati, socijalni radnici, psiholozi itd.

- Obavezati velike firme da otvore jaslice za svoje zaposlene.

- Projekat „Majka koja radi“, da kroz stipendije pomognemo domaćicama koje žele da imaju obuke da bi se ostvarile na profesionalnom planu. Ženama koje rade treba obezbediti pomoć da ostvare kao majke.

EU i svet:

- Proširenje Evropske unije na države Zapadnog Balkana.

- Turska, Moldavija, Belorusija i Ukrajina, ne treba da budu članice EU, ali treba da imaju specifičan status.

– EU bi trebalo više da komunicira o svojim vrednostima i uspesima.

Demokratija:

- Direktna demokratija na lokalnom nivou.

- Treba da uvedemo Parlament sastavljen od mladih ljudi u svakoj evropskoj državi pored nacionalnih parlamenata, koji bi mogli da predlažu zakone.

- Obavezni predmet u srednjoj školi: „Principi političkog života“ u cilju suzbijanja političke nepismenosti.

Bezbednost i odbrana:

- Podeliti NATO na dva dela: evropski deo i američki deo. Oni će moći da sarađuju uz određeni stepen autonomije.

- Efikasnije se boriti protiv Cyeber nasilja.

Kultura:

- Pristup svim kulturnim sadržajima (čak i provokativnim) putem medija.

- Otvoriti „jezičke kafiće“ gde možemo da pijemo i komuniciramo na stranim jezicima.

Pomirenje:

- Česti sastanci balkanskih šefova država.

Preporuke osnovaca i srednjoškolaca

Ekologija:

- Razvijati seoski turizam.

- Zatvoriti rudnike uglja.

- Povećati broj mašina za reciklažu koje omogućavaju da budu nagrađene osobe koje recikliraju.

- Razvijati industriju električnih automobila i solarnih panel.a

- Da bi se izbeglo rasipanje hrane i gladovanje, treba razvijati skladišta i podelu hrane. Aplikacija na telefonu bi nam davala do znanja mesečne potrebe.

- Pokrenuti kampanju podizanja svesti o životnoj sredini.

- Strogo kažnjavati ljude koji bacaju otpad van kontejnera.

– Napraviti aplikaciju koja bi nam omogućila da uživo pratimo uticaj čoveka na prirodu.

– Napravite „eko kartu”, koja bi omogućila mladima da imaju „eko” bodove ako recikliraju, posade drvo ili učestvuju u čišćenju, na primer. To bi omogućilo dobijanje poklona ili olakšalo upis na fakultet.

- Napraviti platformu koja bi okupila sve ekološke akcije u Evropi.

Zdravlje:

-  Zdravstvo treba da bude besplatno širom Evrope.

- Napraviti evropski sajt ili aplikaciju na svim jezicima za mlade da znaju kako da se ponašaju u hitnim slučajevima i da nauče da pomognu drugima.

- Zabraniti  mobilne telefona pre 15. godine.

- Zabraniti besplatne video igrice.

- Obavezno korišćenje aplikacija koje ograničavaju internet konekciju.

- Zabraniti prodaju hrane koja sadrži previše šećera.

- Ohrabriti farmaceutske kompanije da doniraju vakcine itd.

- Napraviti « srećne domove za stare », gde se druže starije osobe i gde mladi volontiraju.

- Bolje postupati sa napuštenim životinjama, naročito psima.

- Demokratizovati i dedramatizovati konsultacije sa psihologom.

- Pokušati da pomirimo vaksere i antivaksere  u ujedinjenoj Evropi.

- Izgraditi nove moderne bolnice i porodilišta.

EU i svet:

- Integrisati Zapadni Balkan u EU.

- Primiti sve izbeglice.

– Evropa treba da sprovodi selektivnu imigracionu politiku.

Obrazovanje:

- Obavezna obuka roditelja o vaspitanju dece.

- Umnožiti univerzitetske razmene.

- Besplatni udžbenici i školska kuhinja.

- Promovisati takđe školovanja koja „nisu isplativa“.

Posao:

- Platforma za sve Evropljane sa proverenim mogućnostima stažiranja.

- Treba Organizovati više susreta između mladih i poslodavaca.

– Univerziteti bi trebalo više da sarađuju sa firmama.

Kultura:

- Stvaranje evropskog komesara koji bi bio zadužen samo za kulturu i povećanje evropskog budžeta za likovnu umetnost.

- Besplatan pristup pozorištu i muzejima mladima.

- Insistirati na kulturnom aspektu Evrope.

Bezbednost:

- Jedan za drugim, deca bi mogla da budu zadužena za prijavu nasilja po školama.

- Organizovati kampanju podizanja svesti o cyber nasilju.

Pomirenje:

- Negovati ljubav prema otadžbini uz poštovanje drugih nacija (naročito Albanaca i Hrvata.)

Ravnopravnost muškaraca i žena:

- Borba protiv stereotipa koji ženama onemogućavaju pristup određenim pozicijama.

Religija:

- Vratiti Crkvu na bitnijoj poziciji u Evropi. Crkva koja bi učestvovala u savremenim bitkama kao što je ukidanje smrtne kazne u svetu.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!