Razvoj

I Android ima iMessage

Google je prestao sa radom na Allo Android aplikaciji za razmenu poruka, a najveći deo tima je premestio na novi projekat, pod nazivom Chat.

Android Chat (ili samo Chat) je nova ideja koja je stigla iz Google-a, a tiče se klasičnog dopisivanja preko mobilnog telefona. Umesto korišćenja vrlo popularnih aplikacija kao što su WhatsApp, Facebook Messenger ili Viber, u Google-u smatraju da bi njihovi korisnici u budućnosti mogli takvu komunikaciju da zamene baš sa njihovim rešenjem, Chat-om.
Ova ideja je na tragu onoga što je Apple učinio sa aplikacijom iMessage na iPhone-u. U njoj su objedinjene klasične SMS poruke sa naprednijim sistemom dopisivanja sličnim onim u ostalim aplikacijama. Glavna prednost ovakvog rešenja jeste činjenica da se korisnici iPhone-a međusobno mogu dopisivati unutar samo jedne aplikacije, ne mareći za to jesu li poruke poslate SMS-om (kao u doba pre pametnih telefona) ili pak iMessage-om. Ukoliko mobilni pošiljalac ili primalac nije povezan na Internet, poruka će mu doći SMS-om.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!