Ljudski resursi

HR izazovi u IT industriji - regrutacija, selekcija i retencija IT kadrova

Na specifičnom i veoma progresivnom tržištu kao što je IT, ustaljeni pristupi i HR alati nemaju nikakve šanse.

Česte promene diktiraju tempo i zahtevaju konstantno prilagođavanje zarad ostvarivanja zadatih ciljeva. Kompanije se svakodnevno susreću sa ogromnim problemima u pronalaženju, regrutovanju, motivisanju i zadržavanju kandidata.

Najveći deficit se javlja među visokostručnim IT kadrovima koji su od neprocenjivog značaja za kompaniju i koji koriste svoj status kako bi zahtevali posebne benefite što se loše odražava na odnos sa ostalim zaposlenima, stoga je HR pred velikim izazovima.

Da bi se izbegle neprijatnosti koje mogu vrlo loše uticati na rad i imidž kompanije, a koji je od izuzetne važnosti ne samo za IT kadrove već i za ostale zaposlene, neophodan je detaljan plan i pristup HR tima kreiranju i davanju odgovarajućeg oglasa, uključivanje tima ili tim lidera u proces selekcije, pregovaranja sa kandidatima, specifičnog zaključenja ugovora uz posebne klauzule za zaštitu prava poslodavca, kontrola rada, praćenje i merenje rezultata.

Predavač je Olivera Bugarinović, HR manager u kompaniji TeleTrader

Ovaj seminar ima za cilj da kandidate iz IT sektora približi regruterima i time omogući bolje sagledavanje potreba i očekivanja kandidata čime će se olakšati proces bržeg, boljeg i efikasnijeg zapošljavanje kadrova.

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa različitim generacijama kandidata koji nose svoje specifičnosti, a čijim razumevanjem mogu da privuku ali i zadrže željene kandidate.

Poslovna iskustva HR-a u IT sektoru ali i iskustva programera, omogućiće polaznicima jasnije sagledavanje HR
procesa i time doprineti boljem procesu regrutacije i selekcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!