Razvoj

HR alati - Veštine regrutacije i selekcije

Naučite kako da odaberete pravog kandidata na HR treningu, koji će se održati 5. i 6. maja od devet do šesnaest časova u vili Akacija u Zemunu.

Kome je trening namenjen:

- Poslodavcima koji žele da ovladaju profesionalnim veštinama izbora kandidata
- Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
- Kadrovskim službama i kadrovskim administratorima
- Odeljenjima za korporativne komunikacije
- Odeljenjima kvaliteta
- Predstavnicima menadžmenta malih i srednjih preduzeća
- Svima onima koji žele da nauče kako intervjuisati i odabrati najbolje kandidate za svoje kompanije

Sadržaj treninga:

Prvi radni dan

- Kako kreirati opis posla i ogas za slobodno radno mesto
- Regrutacija kandidata i oglašavanje slobodne radne pozicije
- Predselekcija kandidata na osnovu primljenih biografija
- Selekcija kandidata (testiranje; intervju)
- Testovi kao tehnika selekcije kandidata
- Intervju kao tehnika selekcije kandidata
- Kako sastaviti pitanja za intervju
- Tipične greške intervjuera
- Evaluacija odgovora kandidata
- Kreiranje rang liste kandidata

Drugi radni dan

- Ispitivanje profesionalnih sklonosti
- Istraživanje tokom razgovora radnih stilova kandidata
- Praćenje i primećivanje promena u ponašanju tokom razgovora
- Elementi neverbalne komunikacije 
- Tumačenje neverbalne komunikacije
- Praćeenje i vođenje komunikacije
- Kako tumačiti nepotpune informacije i saznati više
- Prepoznavanje filtera razmišljanja
- Istraživanje izvora motivacije i načina delovanja

Koristi za Vas i organizaciju:

- Stečene veštine kreiranja opisa i oglasa za radnu poziciju
- Usvojene tehnike predselekcije kandidata
- Usvojiti tehnike selekcije kandidata
- Dobijete konkretne alate kako izvršiti proveru kandidata
- Dobijate konkretne alate za evaluaciju odgovora kandidata
- Ukazane mogućnosti na greške i zamke prilikom selekcije

Metode rada: Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trajanje treninga: Trening dva radna dana u trajanju od osam sati sa pauzama za kafu i ručak.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.Do NOT follow this link or you will be banned from the site!