Industrija

"Gorenje" ima virtuelnog asistenta Anu

Kompanija "Gorenje" zapošljava 11.000 ljudi od kojih svaki peti radnik radi u Srbiji. Razlog za to je ugovor o slobodnoj trgovini sa mnogim zemljama. Ekonomisti smatraju da bi proces digitalizacije te kompanije trebalo dobro da iskoristi i naša industrija.

Klasične kanale komunikacije zamenjuje mesindžer gde možete da razgovarate sa Anom, čet botom-virtualnim asistentom kompanije "Gorenje". "Zadovoljni smo što smo uspešno završili strateški plan i postigli ciljeve, a naši ključni izazovi do kraja godine su ostvarivanje planirane prodaje, rastuće cena sirovina i komponenti, i unapređenje efikasnosti upravljanja zalihama", navodi Ana, virtualni asistent.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!