Finansijske usluge

Godinu dana rada sistema za instant plaćanja - IPS NBS sistema

Pre tačno godinu dana, Narodna banka Srbije pustila je u rad novi platni sistem – sistem za instant plaćanja – IPS NBS sistem. Od 22. oktobra 2018. godine do 20. oktobra 2019. godine u IPS NBS sistemu realizovano je 5.300.836 transakcija, ukupne vrednosti 77.985.299.511,58 dinara. Prosečna vrednost transakcije je oko 14.700 dinara, a prosečno vreme izvršenja transakcije samo 1,17 sekundi.

Ovaj sistem, čijim radom kao operator upravlja Narodna banka Srbije, predstavlja platni sistem najsavremenijeg tipa, odnosno najnovije generacije u svetskim okvirima, zahvaljujući kome naši građani i privreda mogu da vrše plaćanja neprekidno, nezavisno od radnog vremena banaka, dakle 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje, a novac se krajnjem korisniku prenosi u roku od gotovo jedne sekunde.

Povodom godinu dana rada tog sistema NBS saopštava: “IPS NBS sistem znatno je olakšao prenos novca i građanima, i privredi. Zahvaljujući ovom sistemu u Republici Srbiji moguće je izvršiti prenos novca u dinarima, do iznosa od 300.000 dinara po transakciji, u roku od gotovo jedne sekunde. Ovo znači da primalac novca odmah može da raspolaže novcem. Korisnici više ne moraju da vode računa da li je radni ili neradni dan, koje je doba dana i da li je ekspozitura banke u kojoj ima platni račun otvorena. IPS NBS sistem je bankama obezbedio infrastrukturu za povezivanje i razvoj najsavremenijih inovativnih proizvoda i usluga, odnosno stvoren im je ogroman prostor da na pravi način iskoriste sve mogućnosti koje ovaj sistem pruža i kreiraju i ponude svojim klijentima servise prilagođene njihovim potrebama, potrebama čoveka 21. veka”.

U saoptenju se dalje kaže: “Posebno ističemo da je prilikom utvrđivanja cenovne politike IPS NBS sistema, Narodna banka Srbije naročito vodila računa o tome da naknade koje naplaćuje učesnicima u sistemu budu gotovo simbolične i zasnovane isključivo na stvarnim troškovima koje Narodna banka Srbije ima u vezi sa izvršavanjem transakcija. Cilj Narodne banke Srbije je da stvori uslove da banke svojim klijentima – građanima i privredi pruže servise zasnovane na radu ovog sistema po što povoljnijoj ceni”.

”Podsećamo da je na projektu uspostavljanja ovog sistema, koji predstavlja jedan od njenih najznačajnijih projekata, Narodna banka Srbije radila nešto manje od dve godine. Uz očuvanje niske i stabilne inflacije, relativne stabilnosti kursa dinara, uvećanje deviznih rezervi i jačanje finansijske stabilnosti, zajedno sa drugim inovacijama u oblasti plaćanja, puštanje u rad IPS NBS sistema jedan je od rezultata koji su posebno obeležili rad Narodne banke Srbije u proteklih sedam godina. Narodna banka Srbije će nastaviti intenzivan rad na inovacijama radi daljeg unapređenja finansijskog sistema naše zemlje”, zaključuje NBS.

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!