Razvoj

Globalna zajednica znanja i praksi

Da li ste znali da postoji globalno udruženje poslovnih konsultanata? I čemu ono služi? I kakve to veze ima sa vama?

Tokom 20. veka, poslovni konsalting se izdvojio kao zasebna profesija. Njime se bave ljudi, koji prenose znanje, popravljaju poslovne procese, prenose i adaptiraju tehnologije, pomažu menadžerima i zaposlenima da razvijaju veštine i znanja, koji su im potrebni u poslovanju, pomažu da se prepoznaju i primene dobre prakse. Konsultanti su oduvek bili radoznali, otvoreni za učenje i međusobno povezivanje. Holanđanima je prvima palo na pamet da se udruže na nivou zemlje još 1940. godine. Sama profesija je od tada prešla ogroman put.

Više od četrdeset godina nakon osnivanja prvog udruženja, 1987. godine, okupilo se trideset dva iskusna poslovna konsultanta, koji su došli iz deset različitih zemalja sa istim ciljem. Oni su se sreli u Parizu, a njihova zajednička ideja je bila da naprave svetsko udruženje koje će povezati i ojačati nacionalne organizacije. Tako je nastao ICMCI. Ova skraćenica je akronim od engleskog imena Međunarodnog saveta menadžment konsalting instituta (International Council of Management Consulting Institutes).  Ideja se dalje razvijala u pravcu unificiranja standarda profesije.  Ako, na primer, pripadate elitnom segmentu zajednice poslovnih konsultanata, koji čine sertifikovani menadžemnt konsultanti, onda to znači da u Parizu i Bernu, Šangaju, Beogradu ili Pertu radite po istim principima i pridržavajući se usaglašenih standarda profesije.

Naravno da je svaka radna sredina specifična i da je zbog toga važno da se angažuju upravo oni poslovni konsultanti, koji poznaju lokalni kontekst, ali je sam proces rada svuda sličan, a da bi se on uspešno sproveo, neophodno je da poslovni konsultanti imaju određene zajedničke osnovne kompetencije.  Drugim rečima, da stvarno znaju posao.

Do sada je globalna zajednica mnogo uradila za konsalting profesiju. Ovde nabrajamo samo neka od najvažnijih postignuća do kojih su dovele tri decenije zajedničkog rada:

- Razvoj i okupljanje nacionalnih udruženja u 48 zemalja u svetu - da se zna ko radi i sa kim može da sarađuje na unapređenju profesije i pojedinačnih članova.

- Definisanje zajedničke baze znanja i okvira kompetencija za profesiju menadžment konsultanta. – da se zna šta se radi i šta mora da se zna.

- Usvajanje zajedničkog Etičkog kodeksa – da se zna kako se radi, šta se ceni, a šta nije dozvoljeno, 

- Razvoj modela akreditovanih konsultantkih preduzeća - da se zna šta se meri, na koji način i čemu se teži u praksi.

Sertifikacija individualnih menadžment konsultanata po globalnim kriterijumima – da konsultantkinje i konsultanti imaju prilike za lični rast.
Status savetnika pri Ujedinjenim Nacijama – da standardi profesije ne budu urušeni u globalnim strategijama, kao i da ogromno iskustvo konsultantske zajednice bude usisano u razvojnim planovima.

Standardizacija profesije (CEN-standard) – da se zna šta jeste, a i šta nije profesija menadžment konsultanta.

Okvir za unapređenje kvaliteta – da bude jasno kuda dalje.

Međunarodna nagrada Konstantinus kao priznanje za vrhunsko dostignuće u profesiji – da se oda priznanje šampionima.

Program povezivanja sa akademskom zajednicom – da se neguje znanje.

ISO standard za menadžemnt konsalting (ISO 20700) – da se teži pomeranju cele zajednice unapred.

Godišnje konferencije sertifikovanih menadžment konsultanata – da se razgovara o zajedničkim izazovima i rešenjima, da se razmenjuju znanja.

Cilj udruživanja – unapređenje profesije i bolji kvalitet usluga

Na sličan način kao što to rade inženjeri, advokati, knjigovođe, medicinske sestre, tako i poslovni konsultanti udruživanjem ostvaruju dva cilja: unapređuju profesiju i štite klijente. Od konsultanata, koji su u udruženju se traži da imaju tačno određene kompetencije i znanja, kao i da se stalno usavršavaju. Svet se menja i svi moraju neprestalno da uče. Udruženi poslovni konsultanti pridržavaju se zajedničkog etičkog kodeksa, koji ne mora da važi za one, koji nisu u udruženju.

Još jedna važna stvar, koju rade udruženi poslovni konsultanti jeste da oni prenose praksu u teoriju i obratno. Jake veze sa akademskom zajednicom širom sveta pomažu da se iskustva u radu sa klijentima u privredi ili u javnom sektoru brzo preliju u teorijsku misao. Na taj način, konsultanti doprinose stvaranju novog znanja. Kako stalno čitaju, uče, konsultuju se sa naučnicima, konsultanti pomažu akademskoj zajednici u testiranju novih znanja u praksi. Tako se stvaraju upotrebljiva ili primenjena znanja. Ta znanja nam svima koriste u životu i u radu. Razne alatke, koje danas svi koristimo, nastale su tokom konsalting procesa.  Primer za koji većina ljudi zna je SWOT analiza. Međutim, alati se neprekidno usavršavaju i menjaju, kao i problemi, koje pomoću njih rešavamo ili bar analiziramo. 

I sada, da se vratimo na treće pitanje sa početka. Šta se to vas tiče?

Kao što vas se tiče činjenica da je vaš odabrani lekar član lekarske komore, ili da je vaš arhitekta neko ko zna i poštuje stadarde svoje profesije, tako je važno i da vaš konsultant bude neko ko poštuje standarde poslovnog konsaltinga i aktivno doprinosi razvoju konsalting profesije.  To važi za vas, koji ste vlasnici mikro, malih ili srednjih preduzeća i u potrazi ste za kvalitetnim poslovnim savetovanjem, za vas koji ste na pozicijama odlučivanja u javnom sektoru i birate konsulante, koji mogu da pruže adekvatnu podršku vašem timu u sprovođenju reformi, kao i za roditelje dece koja idu u škole u kojima se stalno nešto pomalo, menja. To važi za sve institucije koje prave budžete na osnovu kojih obezbeđuju sredstva za rad, za poljoprivrednike čiji rast, a često i opstanak zavisi i od javnih politika u ovom sektoru, za investiture, koji čitaju signale u privredi ili u  društvu, kao i za nove, buduće preduzetnike, čije ideje počinju da ključaju i da se prelivaju u praksu.

Ukratko, takav je danas svet. U nekom trenutku u životu vama će biti potreban poslovni savet ili će vaš pristup uslugama i njihov kvalitet zavisiti od toga koliko je dobro, posvećeno i etično bilo  menadžent konsalting preduzeće koje su onomad angažovali.  Zato je u vašem najboljem interesu da što veći broj onih koji danas za vas rade kao konsultanti bude aktivan član u ovoj rastućoj globalnoj zajednici znanja i praksi. 

 

Sanja Nikolin, predsednica UO, Udruženje poslovnih konsultanata Srbije (UPKS)

Udruženje poslovnih konsultanata Srbijehttp://upks.org.rs/

UPKS se zalaže za razvoj I promociju vrednosti koje su, kao polazne vrednosti, uključene u Profesionalni kodeks UPKS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!