Finansijske usluge

“Fitch Ratings” povećao kreditni rejting Srbije

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Fitch Ratings" povećala je kreditni rejting Srbije na nivo "BB" sa nivoa "BB-" uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Povećanje ocene kreditnog rejtinga Srbije agencije “Fitch Ratings” odraz je unapređenja javnih finansija, koje podržava i fiskalni rezultat.

“Fitch” očekuje da će Vlada Srbije nastaviti sa sprovođenjem programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i u periodu od 2018. do 2019. godine. Agencija ističe da je odnos javnog duga i BDP poboljšan i stabilan. 

Nakon značajnog pada u 2017. godini na 63,6 odsto BDP, “Fitch” očekuje dalji pad na 62,1 odsto BDP u 2018. godini i na 60,6 odsto BDP u 2019. godini.

Osnovni pokretači pozitivnog trenda su fiskalna konsolidacija, koja će dovesti do daljeg smanjenja odnosa javnog duga i BDP, kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti i stabilan priliv stranih direktnih investicija. 

Agencija, takođe, smatra da će otvaranje novih poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i uspešan završetak aranžmana iz predostrožnosti, kao i dalja saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom biti važni činioci za dalje unapređenje kreditnog rejtinga Srbije. 

Agencija ističe da će deficit tekućeg računa (procenjen na prosečnih 4,3 odsto BDP u periodu od 2017. do 2019. godine) u potpunosti biti pokriven neto stranim investicijama, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!