Obrazovanje i posao

FINIZ 2020 – “Ljudi u fokusu automatizacije procesa” – 4. decembar 2020.

Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2020, ove godine održava se online 4. decembra, a organzator je Univerzitet Singidunum.

Ljudi se nalaze u fokusu Četvrte industrijske revolucije, koja donosi značajne promene na tržištu rada, uz kreiranje mnogo šansi za razvoj i inovacije. Takođe, eksterni faktori kao što je pandemija COVID-19, imaju uticaj na ljudske resurse i sveukupni potencijal korporacija. Shodno tome, teme u fokusu konferencije FINIZ 2020 Ljudi u fokusu automatizacije procesa, su u koraku sa aktuelnim globalnim promenama koje se ogledaju u online režimu rada tematskih oblasti konferencije, kao što su  interna i eksterna revizije, finansijska forenzika, računovodstvo, procena vrednosti nepokretnosti, digitalni HR, marketing i automatizacija, itd. Posebna pažnja će biti posovećena unapređenju sveukupnog amijenta za smanjenje evazije poreza.

Učesnici će moći da prate događaj online, preko Microsoft Teams Live Event platforme.

MT Live Event linkovi za prijavljivanje po sesijama na dan konferencije
PLENARNA SESIJA: LINK

SESIJA A: ”U KORAK SA PROMENAMA” u organizaciji sa Udruženjem internih revizora Srbije (UIRS): LINK

SESIJA B: RAČUNOVODSTVO U DOBA PANDEMIJE COVID 19: LINK

SESIJA C: RAZMENA ISKUSTAVA VIŠEGRADSKIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA  IZBEGAVANJA PLAĆANJA POREZA: LINK

SESIJA D: DIGITALNI HR: LINK

SESIJA E: NACIONALNI STANDARDI ZA PROCENU VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI: NEOPHODNOST I PERSPEKTIVE MOGUĆIH IZMENA u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procenitelja Srbije NUPS i Udruženjem samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti (USSVP): LINK

SESIJA F: NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI (ENG): LINK

SESIJA A:  U KORAK SA AKTUELNIM TRENDOVIMA U FINANSIJSKOJ FORENZICI: LINK

SESIJA C: RAZMENA ISKUSTAVA VIŠEGRADSKIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA IZBEGAVANJA PLAĆANJA POREZA (ENG): LINK

SESIJA D: MARKETING I  AUTOMATIZACIJA: LINK


VAŽNO:Prijava se vrši na dan konferencije preko gorepomenutih linkova.

Agendu konferencije FINIZ 2020 možete pogledati ovde.

Sve informacije se nalaze na sajtu konferencije finiz.singidunum.ac.rs.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!