Finansijske usluge

Finansijski regulatori upozoravaju na rizike veštačke inteligencije

Zamena službenika u bankarstvu i osiguravajućim društvima rizikuje da stvori zavisnost od stranih tehnoloških kompanija, koje su van nadzora regulatora, upozorava Financial Stability Board (FSB), globalno telo za nadzor finansijskih sistema.

FSB, koji koordinira finansijske regulative u ekonomijama grupe G20, u svom prvom izveštaju o veštačkoj inteligenciji (AI) i fabričkom, automatizovanom učenju je upozorio da treba nadzirati rizike koje oni nose.

AI i automatsko učenje zamenjuju tradicionalne metode procene kreditne sposobnosti klijenata, obradu i analizu podataka, kao i uočavanje profitabilnih trgovina na tržištima.

Ne postoje međunarodni regulatorni standardi za AI i automatsko učenje, ali je FSB ostavio otvorenom mogućnost da će ovom sektoru biti potrebna nova pravila.

Podaci o rastućem korišćenju veštačke inteligencije većim delom nisu dostupni, zbog čega regulatori nisu sigurni u uticaj potencijalno novih veza među bankama i tržištima, navodi se u izveštaju.

AI bi , primera radi, mogao da dovede do “neodrživog” povećanja kreditnih zaduživanja usled automatizovanog bodovanja kreditne sposobnosti.

Ako propadne veliki pružalac usluga veštačke inteligencije, to bi moglo da dovede do operativnih problema u velikom broju finansijskih kompanija, a naročito ako od njega ovise osetljive aplikacije, navodi se u izveštaju.

Sistemski važni igrači van nadzora

Iako AI pokazuje bitne potencijale ukoliko se rizicima odgovarajuće upravlja, mogao bi da stvori zavisnost banaka i osiguravača od nekoliko specijalizovanih kompanija koje osiguravaju tu tehnologiju.

Očekivani brzi rast veštačke inteligencije takođe sa sobom nosi i mogućnost da će spoljašnji tehnološki faktori proširiti svoj uticaj na finansijski sektor.

“To bi moglo dovesti do pojave novih sistemski važnih igrača koji bi se našli van prostora nadzora regulatora”, rekao je FSB.

Ako propadne veliki pružalac usluga veštačke inteligencije, to bi moglo da dovede do operativnih problema u velikom broju finansijskih kompanija istovremeno, a naročito ako od njega zavise osetljive aplikacije, navodi se u izveštaju.

Regulatori bi teško mogli da utvrde ko je doneo ključne promašene finansijske odluke.

“Ako AI i automatizovano odlučivanje prouzrokuju gubitke finansijskim posrednicima mogle bi nastati nejasnoće oko odgovornosti”, navodi se u izveštaju.

Brzina tehnološkog napretka će otežati i utvrđivanje trajnijih pravila za korišćenje veštačke inteligencije za koju neki akademici očekuju da će uneti revoluciju u finansijski sektor.

Savetodavna kompanija Accenture je u maju rekla da tri četvrtine anketiranih bankara veruje da će AI u iduće tri godine postati primarni način komunikacije banaka s klijentima.

Nordea, najveća banka na području nordijskih zemalja je prošlog meseca objavila da će zahvaljujući automatizaciji ukinuti najmanje 4000 radnih mesta, a uvela je i programe veštačke inteligencije koji odgovaraju na uobičajena pitanja klijenata.

FSB priznaje da veštačka inteligencija pomaže smanjivanju troškova u finansijskom sektoru, povećava profitabilnost i širi izbor za klijente, ali je dodao i da stvara zabrinutost u pogledu korišćenja ličnih podataka u AI aplikacijama.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!