Finansijske usluge

FED podigao kamatu, očekuje se rast inflacije

Američke Federalne rezerve (FED) povećale su referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog poena ili za 25 baznih poena na raspon od 0,25 do 0,5 odsto.

To je prvo povećanje kamate američke centralne banke od decembra 2018. i prvi put da je kamata podignuta sa nivoa od skoro nula na koji je bila spuštena pre tačno dve godine, u martu 2020, u jeku pandemije.

Komitet za operacije na otvorenom tržištu (FOMC), koji odlučuje o monetarnoj politici SAD-a, najavio je još šest podizanja stope do nivoa od 1,9 procenata.

To je za ceo procentualni poen više nego što je najavljeno u decembru. FOMC takođe predviđa još tri povećanja u 2023. godini, a naredne godine nijedno.

FOMC je povodom FED-ovog bilansa stanja od skoro 9,0 biliona dolara, koji se sastoji uglavnom od državnih obveznica i hipotekarnih hartija od vrednosti kupljenih tokom poslednjih godina, najavio da će odluka o početku smanjenja nivoa bilansa biti doneta na sledećem sastanku.

Članovi FOMC-a su povećali prognozu inflacije. Sada očekuju da će bazna inflacija, iz koje su isključene cene hrane i energije, porasti na 4,1 odsto ove godine, dok su prošlog decembra predviđali 2,7 procenata. U naredne dve godine, očekuju da će indeks potrošačkih cena, odnosno robe i usluga za ličnu potrošnju, biti 2,7, odnosno 2,3 posto, respektivno, nakon čega bi trebalo da se dugoročno tabilizuje na nivou od 2,o procenta.

Što se tiče BDP-a, decembarska projekcija rasta od 4,0 posto smanjena je na 2,8 procenata, posebno zbog potencijalnih implikacija rata u Ukrajini na privrednun aktivnost. Komitet i dalje očekuje da će stopa nezaposlenosti ove godine završiti na 3,5 odsto.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!