Računovodstvo i finansije

EU projekat razvojne pomoći za 33 lokalne samouprave

Svečana ceremonija povodom dodele paketa stručne podrške za 33 lokalne samouprave u okviru Programa „EU Exchange 6 – Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“ održana je nedavno, a državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović je tom prilikom ukazao na značaj jačanja budžeta gradova i opština.

Ministarstvo finansija prepoznalo je značaj jačanja lokalnih budžeta. U prethodnom  periodu intenzivno smo se bavili njihovim praćenjem, kako u delu planiranja, tako i u delu izvršenja, rekao je Stevanović.

On je podsetio da je početkom godine doneto uputstvo kojim se prati primena instrukcija koje je ministar dao kada je u pitanju priprema lokalnih budžeta.

Čini mi se da smo svest o tome podigli na viši nivo. Lokalne samouprave nisu izolovano ostrvo već su deo velikog sistema, rekao je Stevanović.

Kako je istakao, one su u budžetskom i statističkom smislu deo takozvane opšte države i dodatno dobijaju na značaju, pogotovo od početka ove godine kada je usvojen novi set fiskalnih pravila, pri čemu svaka lokalna samouprava direktno utiče na pokazatelje koji se sačinjavaju i upoređuju sa svim relevantnim zemljama kako u Evropi, tako i u svetu.

„S jedne strane smo u potpunosti usmerili pažnju na kontrolu onoga što se dešava u lokalnim samoupravama, kako se planiraju budžeti, a sa druge smo probali da se prilagodimo svakodnevnom životu, i propise prilagodimo kako bi i vama u lokalnim samoupravama bilo jednostavnije da kreirate budžete u smislu definisanja deficita“, rekao je Stevanović.

On je podsetio da su rokovi bili poprilično rigorozni do prošle godine i da su ove godine relaksirani sa ciljem da lokalne samouprave realnije planiraju  budžete.

Kako je istakao produžen je rok za zahtev koji se odnosi za dobijanje saglasnosti i za prekoračenje deficita od 10 procenata.

Stevanović je ukazao da je rok bio do 1. maja,  a da je sada  do 1. septembra kada lokalne samouprave izvesnije znaju kako će im  izgledati budžeti za sledeću godinu.

Navodeći da je planiranje suštinska faza, on je naveo da mu je drago što je kod lokalnih samouprava promenjena svest i da sada budžete i rashode planiraju u drugoj fazi, odnosno da najpre kreću od sagledavanja prihoda, jer prihodi su ono što mogu da potroše, a tek onda dolaze do rashoda, odnosno do toga kako mogu da raspodele  prihod.

„Sve veći broj opština sačinjava budžete u skladu sa instrukcijama koje nisu samo slovo na papiru, već su rezultati ozbiljnih aktivnosti koje Ministarstvo finansija radi“, rekao je Stevanović.

On je predstavnike lokalnih samouprava podsetio da će brzo 5. jul, kada će dobiti instrukcije, i apelovao da u potpunosti ispoštuju uputstvo.

Govoreći o finansijskom upravljanju i kontroli, Stevanović je ukazao da je to  veoma bitno i da mu se čini da i tu idemo ozbiljnim koracima napred.

Stevanović se zahvalio EU na sprovođenju ovog bitnog projekta ukazujući da je to samo kap u moru svih pomoći i podrške koju EU čini za naše građane i Srbiju.

Direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić čestitala je predstavnicima jedinica lokalnih samouprave što su baš njihovi gradovi i opštine izabrani u drugom krugu programa i što će dobiti ključnu podršku.

“Pozivam vas da ovo iskoristite kao jednu vrstu prave podrške, kao mentorsku podršku i da iz onoga što ćete dobiti u narednih godinu dana izvučete najbolje što možete za vaše lokalne samouprave“, rekla je Tošić.

Šef sektora II operacija Delegacije EU Martin Klauke istakao je značaj lokalnih samouprava.

„Lokalne samouprave su najbliže građanima, one im pružaju usluge, one su te koje rade na kreiranju politika na lokalno nivou, sprovode ih, samim tim su zadužene i za lokalni ekonomski razvoj. U tom smislu veliko je zadovoljstvo što možemo da sarađujemo sa vama“, rekao je Klauke.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk podsetio je da se obeležava dodela paketa podrške za 33 grada i opštine, i dodao da Program „Exchange 6“ zauzima posebno mesto među projektima razvojne pomoći unutar SKGO.

Lokalne samouprave izabrane su na osnovu konkursa u okviru javnih poziva 2023. godine za dodelu podrške za izradu planova razvoja, izradu srednjoročnih planova, unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata, uspostavljanje / unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, kao i za uspostavljanje / unapređenje funkcije interne revizije.

Foto: Ministarstvo finansija.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!