Agro svet

EU: Nove tehnologije uzgoja se računaju kao GMO

Prema presudi Evropskog suda pravde, sva hrana proizvedena u procesu korišćenja niza novih biotehnoloških tehnika uzgoja smatraće se genetski modifikovanim organizmima (GMO).

Organizmi stvoreni kroz nove tehnike uzgoja "potpadaju, u načelu, u okvire GMO Direktive i podležu obavezama koje su predviđene tom direktivom", navodi se u presudi suda, a prenosi agencija AP.

Ta odluka suda, posle koje će hrana prolaziti posebne bezbednosne provere i ograničenja u oznakama, smatra se velikom pobedom aktivista za životnu sredinu nad biotehnološkom industrijom. 

Biotehnološke kompanije su radile na novoj generaciji tehnologija za promenu genetskog materijala biljaka i životinja, i dugo se raspravljalo o tome da li moraju da se usklade sa evropskim propisima o ograničavanje genetskih modifikacija, koji su mnogo stroži od onih u SAD.

Industrija tvrdi da nove tehnike olakšavaju stvaranje organizama otpornih na sušu i bolesti, a istovremeno hranljivijih, i da će njihovo podvrgavanje strogim propisima omesti razvoj. Protivnici kažu da će nekontrolisani razvoj dovesti prirodu i zdravlje ljudi u opasnost.

Nemačka ministarka za životnu sredinu Svenja Šulce pozdravila je odluku i nazvala je "dobrom vešću za životnu sredinu i zaštitu potrošača" kao i "jasnom posvećenošću principa preventivnosti u Evropi". 

"Sad konačno imamo potrebnu pravnu sigurnost i transparentnost za potrošače, istraživače i industriju. Zaštita životne sredine i zdravlja su naš najviši prioritet i kad se radi o novim genetičkim tehnologijama", rekla je Šulce.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!