Razvoj

EU: Nova strategija oporavka

Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel predstavio je predlog strategije za oporavak Evropske unije.

Ovom strategijom se predviđa 1,0743 biliona evra za zajednički budžet za period 2021. do 2027. godine i 750 milijardi evra za instrument oporavka nakon pandemije korona virusa koji je nazvan "Nova generacija EU".

Predlog Šarla Mišela došao je nakon kolsultacija sa zemljama članicama EU 27, a poslužiće kao osnova za raspravu EU lidera koji će sledeće nedelje na samitu u Briselu pokušati da se dogovore oko paketa za oboravak EU.

Ciljevi naše staregije za oporavak se mogu sumirati u tri reči: konvergencija, otpornost i transformacija. To konkretno znači popravljanje štete nastale zbog COVID-19, reformisanje naših ekonomija i remodeliranje naših društava", poručio je Mišel, prenosi Tanjug.

Prelog podržava plan Evropske komisije da se EU u narednom periodu zaduži na svetkim tržištima novca do sume ne veće od 750 milijardi evra od čega će zemljam i regionaima EU na raspolagnju biti pozajmice od 250 miljardi evra i grantovi do 500 miljardi evra.

Najviše sredstava (560 miljardi evra) iz Instrumenta za oporavak trebalo bi da bude na uvršteno u EU Mehanizam za oporavak i otpornost čiji će grantovi( 310 miljardi evra) moći da se koriste već od 2021. godine pa do kraja 2023. godine.

Predloženo je da se ovo zajedničko pozajmljivanje EU otplati u periodu od 1. januara 2027. godine do 31. decembra 2058. godine pri čemu godišnja rata ne bi trebalo da prelazi 7, 5 procenata maksimalne sume od 750 evra.

Kada je reč o višegodišnjem zajedničkom bužetu EU, predlog predsednika Evropskog saveta od 1074, 3 miljarde evra za peripd od 2021. do 2027. godine manji je od predloženih 11.000 milijardi Evropske komisije.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!