Finansijske usluge

“Erste Grupa” beleži neto dobit od gotovo 1,8 milijardi evra

„Naša godišnja neto dobit, koja je porasla za više od trećine na skoro 1,8 milijardi evra, ne samo da je najbolji rezultat u našoj istoriji, već takođe predstavlja značajan simbol za našu dvestotu godišnjicu i ukazuje na održivost poslovnog modela koji je u velikoj meri izmenio region u kome smo danas ponovo aktivni“, izjavio je Andreas Trajhl, predsednik Izvršnog odbora Erste Group Bank AG.

„Činjenica da je taj rezultat podržan jakim osnovama – porastom od 7 odsto, kako obima depozita, tako i kredita – dalje ukazuje na ispravnost našeg modela. Teritorija koju pokrivamo pokazuje da se i dalje nalazimo u ekonomski najdinamičnijem regionu EU. Niske stope nezaposlenosti, rast realnih zarada i sve veća ekonomska konkurentnost podstakli su preduzetnike u našem regionu da preuzimaju više rizika i investiraju – i da tako stvaraju nova radna mesta, naveo je Trajhl.

On je istakao da je taj pozitivan sentiment vidljiv i u sektoru poslovanja sa stanovništvom, u kojem je potražnja klijenata za stambenim i potrošačkim kreditima ostala na visokom nivou. “Brzi kontinuirani rast na strani depozita ukazuje na poverenje koje nam klijenti ukazuju kao instituciji koja postoji već 200 godina, ali je on takođe odraz neuspeha tržišta kapitala da pruže privlačnu alternativu štednim knjižicama. Što se tiče izazova koje region stavlja pred nas kao kompaniju, protekla godina je jasno pokazala da politički rizik premašuje komercijalni rizik – ali taj fenomen nije jedinstven za region CIE”.

Trajhl je naglasio da je njihov poslovni model tokom 2018. godine nastavio da se oslanja na svoje prednosti: konzistentno povoljna sredina u pogledu rizika doprinela je daljem padu koeficijenta PK na 3,2 odsto. Neto prihod od kamata porastao je za 5,3 odsto, dok je neto prihod od naknada i provizija porastao za 3,1 odsto. Troškovi su ostali gotovo nepromenjeni i stoga su bili još jedan faktor koji je doprineo značajnom porastu operativnog rezultata od gotovo 9 odsto.

Zadovoljni smo svojom pozicijom u pogledu likvidnosti, kao i svojim kapitalom: naš koeficijent kapitala CET1 iznosio je 13,5 odsto, dok je koeficijent ukupnog kapitala bio 18,2 odsto. S obzirom na taj kontekst, takođe želimo da podelimo dobar rezultat sa akcionarima i stoga ćemo predložiti povećanu dividendu od 1,40 evra po akciji na godišnjoj skupštini akcionara.”

Prognoza je zasnovana na solidnom makroekonomskom kretanju u našem regionu, za koji se očekuje da zabeleži realan rast BDP-a od oko 3 odsto u CIE i preko 2 odsto u Austriji zahvaljujući kontinuiranoj snažnoj domaćoj potražnji, rastu realnih zarada, niskoj nezaposlenosti i zdravim javnim finansijama širom CIE.

Na osnovu rasta kredita od oko 5 odsto, očekuje se snažniji rast prihoda u odnosu na troškove. Troškovi rizika će rasti, ali će se zadržati na rekordno niskim nivoima (10-20 baznih poena). Na ostali operativni rezultat će se negativno odraziti porez na bankarsko poslovanje u Rumuniji. Zahvaljujući niskim prosečnim poreskim stopama u CIE, očekuje se da poreska stopa “Erste Grupe” ostane ispod 20%.

Na osnovu te pretpostavke, prinos na materijalni kapital (ROTE) za 2019. godinu projektovan je na nivou od preko 11%.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!