Projekti

Epson u partnerstvu sa Nacionalnom geografijom ohrabruje preduzeća da smanje toplotu u borbi protiv klimatskih promena

Kompanija Epson je udružila snage sa Nacionalnom geografijom u promovisanju zaštite svetskog permafrosta, zaleđenog tla ispod polarnih područja, u svojoj novoj kampanji „Turn down the heat“.

Kampanja je u toku dok naučnici predviđaju da će se svetski permafrost u potpunosti otopiti do 2100. godine, što će drastično promeniti ekologiju, povećati nivoe mora i osloboditi preko 950 milijardi tona metana u atmosferu. Kompanija Epson i Nacionalna geografija imaju zajednički cilj da podignu svest o tome kako kompanije mogu smanjiti svoj uticaj na globalno zagrevanje.

Kampanju „Turn down the heat“ predvodi istraživačica Nacionalne geografije, dr Kejti Volter Entoni, koja nadgleda arktičke opservatorije na Aljasci i u Rusiji kako bi pratila dugoročni uticaj klimatskih promena. Njeno revolucionarno istraživanje zaštite permafrosta predstavljeno je u mnoštvu video zapisa, infografika i sadržaja na mreži u saradnji sa kompanijom Epson i Nacionalnom geografijom, a koje možete pronaći na: epson.rs/heat-free-technology.

Dr Entoni kaže: „Arktik se doslovno topi pred našim očima. Procenjujemo da bi otapanje permafrosta moglo izazvati do 10 procenata predviđenog globalnog zagrevanja u ovom veku i da to utiče na celu planetu. Izbori koje pravimo u poslu i u životu zaista su značajni. Kada kompanije i pojedinci donose pametne odluke o tehnologiji koju koriste, to takođe pozitivno utiče na našu životnu sredinu.“

Ušteda energije je ključna u borbi protiv globalnog zagrevanja. Međutim, brojne tehnologije troše značajne količine energije, a aktivne su u poslovnim sredinama svake sekunde. Revolucionarni asortiman štampača sa tehnologijom bez zagrevanja kompanije Epson zaustavlja ovaj trend, zahtevajući manje energije, manje zamenskih delova i smanjujući uticaj na životnu sredinu.

Globalni predsednik kompanije Epson, Jasunori Ogava kaže: „Održivost je srž svega što radimo u kompaniji Epson. Ne samo da smo posvećeni smanjenju sopstvenog štetnog uticaja na životnu sredinu već pomažemo korisnicima da i oni to učine. Nadamo se da ćemo zajedno sa svojim korisnicima i poslovnim partnerima pomoći u prevazilaženju globalnih problema životne sredine zahvaljujući našim tehnologijama.“

Kampanja predstavlja pet ključnih koraka koje preduzeća mogu preduzeti u borbi za zaštitu permafrosta, uključujući:

1.Smanjenje toplote: Od aparata do štampača, uređaji koji se mogu pronaći u kancelarijama emituju ozbiljnu količinu toplote. Kada dođe vreme za zamenu, preduzeća bi trebalo da uzmu u obzir prelazak na alternativne tehnologije bez zagrevanja koje su dostupne. Svaki uređaj igra svoju ulogu u smanjenju globalnog zagrevanja i pomaže preduzećima da ispune ekološko-društvene zahteve.

2. Iskoristite prednosti kružne ekonomije: Bilo da je u pitanju kancelarijski nameštaj, ambalaža ili elektronski uređaji, ovi proizvode mogu stvoriti mnogo toplote, kao i njihovo odlaganje na deponije. Kada god je to moguće, preduzeća bi trebalo da uzmu u obzir to da novi i stari uređaji mogu doći iz kružne ekonomije – i biti vraćeni u nju.

3. Razmatranje vode i obnovljivih izvora: Kada je u pitanju napajanje na radnim mestima, preduzeća bi trebalo da razmišljaju o tome koliko energije može doći iz čistih i obnovljivih izvora kao što su sunce i vetar, s obzirom na to da fosilna goriva igraju značajnu ulogu u zagrevanju zemljine atmosfere. Isto važi i za zagrevanje i obradu vode, pa bi preduzeća trebalo da pokušaju da smanje potrošnju vode što je više moguće, kao i da uvedu tehnologije senzora za vodu.

4. Usklađivanje održivih vrednosti u lancu snabdevanja: Održivost je sada postala važna tema za sve organizacije, a one koje su ovo shvatile ozbiljno, otvoreno pokazuju šta rade kako bi spasile planetu. Ako je održivost važna za preduzeće, ono mora pažljivo da bira kompanije od kojih kupuje i sa kojima se udružuje. Ona imaju najveću moć da pokreću održive vrednosti još dalje kroz čitav lanac snabdevanja.

5. Pogled ka budućnosti: Dok smo u trci s vremenom da spasimo planetu, preduzeća moraju da učine veće promene od prestanka korišćenja papira i uvođenja kanti za reciklažu. Moraju imati jasan plan neutralizacije emisija ugljen-dioksida koji obuhvata sve od obnovljivih izvora energije do uštede vode. Postavljanje strogih ekološko-društvenih pravila i kreiranje jasnih planova za njihovo ispunjenje od ključne je važnosti u borbi protiv klimatskih promena. Preduzeća moraju biti transparentna po tom pitanju jer korisnici nikada nisu bili više upućeni u kompanije koje se lažno predstavljaju da su ekološki savesne – i takve kompanije su im sve odbojnije!

 

Ovde pristupite Epsonovom centru Turn Down the Heat: https://www.epson.rs/heat-free-technology

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!