Energetika

Elektroprivreda u Crnoj Gori će građanima isplaćivati odštetu za svaki nestanak struje

Primena finansijskih kompenzacija zbog neispunjavanja minimuma kvaliteta snabdevanja električnom energijom počinje da se primenjuje u Crnoj Gori.

To je saopšteno iz Regulatorne agencije za energetiku (RAE).

Za neispunjavanje minimuma kvaliteta propisanog pravilima predviđena je kompenzacija od 20 evra za kupce koji su priključeni na distributivni sistem – pretežno domaćinstva, odnosno 200 evra za kupce koji su priključeni na prenosni sistem.

Iz RAE su rekli da mehanizam finansijskih kompenzacija predstavlja dodatni stepen zaštite kupaca, koji je ujedno nov za region.

RAE je, po uzoru na najbolju praksu u EU, definisala standarde kvaliteta i usvojila Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom i prvo je regulatorno telo u regionu koje je aktiviralo ovaj regulatorni mehanizam.

Hrvatska je najavila početak primene finansijskih kompenzacija za početak naredne godine.

"Prema tematskom izveštaju Saveta evropskih regulatora u oblasti energetike koji se odnosi na države članice EU, Norvešku i Švedsku, dve trećine ispitanih država primenjuje finansijske kompenzacije, poput Holandije, Švedske, Velike Britanije i Slovenije", kazali su iz RAE.

Predmet prigovora može biti neispunjavanje minimuma kvaliteta utvrđenog Pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom, a koje se odnosi na vreme u toku kog operator sistema mora otkloniti prekid u napajanju, ali i rokove koje moraju ispoštovati u najavi planiranih prekida, izdavanju saglasnosti za priključenje, (ponovnom) priključenju kupca, dostavljanju odgovora na prijavu o neispravnosti funkcionisanja mernog uređaja, obilasku objekta kupca, dostavljanju odgovora na prigovor o naponu i otklanjanju odstupanja napona, prenosi crnogorski portal Investitor.

"Nakon donošenja odluke snabdevača ili RAE kojom se udovoljava zahtevu stranke, snabdevač je dužan da izvrši finansijsku kompenzaciju u roku od 30 dana", naveli su iz RAE.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!