Finansijske usluge

Ekonomisti saglasni: Srbiji ne treba finansijski aranžman sa MMF

Ekonomisti su jedinstveni u stavu da Srbiji više nije potreban aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) koji podrazumeva korišćenje ili rezervaciju pozajmica, ali ne isključuju saradnju konsultativnog tipa.

Ekonomista Jurij Bajec rekao je da je saradnja sa tom međunarodnom institucijom pomogla da se dovedu u red javne finansije, što je bio prioritetni zadatak, ali da je u dilemi da li je Srbiji potrebna dalja saradnja na savetodavnoj osnovi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!