Finansijske usluge

EIB pomaže MSP i bankama - para ima, fale garancije

Direktor regionalne kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre najavila je realizaciju garancija za podršku MSP od 20 miliona evra

Negre je objasnila da je reč o sredstvima iz pretpristupnih sredstava EU za podršku malim i srednjim preduzećima, koja će biti otvorena svim bankama u Srbiji, kao i da će ta sredstva biti dostupna sredinom godine. 

EIB će te gerancije, kako je kazala, najaviti sredinom marta. 

"To je prilika da one banke koje nisu dirketno sarađivale sa našim fodnom pokažu interesovanje za nekom garancijom. Ona treba da pomogne bankama. Znamo da trenutno ima dovoljno likvidnosti na tržištu, ali nema mehanizama koje omogućavaju bankama da preuzmu veći rizik da oslobode svoj kapital i da počnu da opslužuju mala i srednja preduzeća koja do sada nisu mogle da dobiju novac jer njihov profil rizika nije odgovarao internim pravilima", objasnila je Negre. 

Kako je rekla, takva se garancijska šema pokazala kao veoma korisna. 

"Banke su likvidne ali im treba mehanizam koji bi omogućio da preuzmu veći rizik i smanje kolateralne zahteve jer je to najveći problem za preduzetnike, to jest mala i srednja preduzeća koja konkurišu za sredstva", navela je Negre te dodala da je ugovor sa Evropskom komisijom već potpisan i da predstoji implementacija, odnosno da će ovaj projekat zaživeti sredinom godine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!