Finansijske usluge

ECB: Profiti banaka u evrozoni mogu godinama da odolevaju niskim kamatnim stopama

Profiti banaka u evrozoni trebalo bi da čak jednu deceniju uspešno odolevaju ultra niskim kamatnim stopama, pokazalo je istraživanje Evropske centralne banke.

Pojedine banke poručuju da je nemoguće da ostanu profitabilne u aktuelnom okruženju niskih kamatnih stopa, što bi značilo da ECB-ova nastojanja za podizanje ekonomske aktivnosti imaju suprotan efekat, jer slabije banke neće moći da preusmeravaju jeftin novac u realnu ekonomiju.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!