Finansijske usluge

EBRD, EU i Banca Intesa Beograd podržavaju srpska mala preduzeća

Finansiranje i saveti za povećanje konkurentnosti srpskih preduzeća na domaćem i tržištima Evropske unije.

Za mala i srednja preduzeća (MSP) u Srbiji obezbeđen je bolji pristup finansiranju zahvaljujući kreditnoj liniji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 15 miliona evra Banci Intesa Beograd za kreditiranje privatnih preduzeća.

Preduzeća će moći da apliciraju za kredite za ulaganja u zaštitu životne sredine, bezbednost radnika i kvalitet i sigurnost proizvoda u skladu sa EU standardima čime se postiže veća konkurentnost preduzeća. Najmanje 60 odsto ukupnog iznosa kredita namenjeno je za ulaganja u oblasti zelene tehnologije i energetske efikasnosti.

Pored kredita, mala i srednja preduzeća moći će da iskoriste i bespovratna podsticajna sredstva koja finansira Evropska unije u iznosu od 15 odsto ukupne investicije, a koja su obezbeđena iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za Srbiju. 

Sporazum između EBRD-a i Banca Intesa Beograd, dugogodišnjeg partnera EBRD-a za finansiranje MSP-a, potpisan je danas u Londonu tokom Investicionog samita za Zapadni Balkan u organizaciji EBRD-a.

„Kreditna linija koju smo danas potpisali predstavlja nastavak naše dugogodišnje saradnje sa EBRD, koja nam je do sada omogućila da privredi i građanima Srbije obezbedimo kreditnu podršku u ukupnoj vrednosti od oko 250 miliona evra. Zahvaljujući ovoj liniji bićemo u prilici da malim i srednjim preduzećima olakšamo pristup izvorima finansiranja i pomognemo im da investiraju u unapređenje proizvodnje i povećanje konkurentnosti, pružajući pritom dodatni podstrek održivom privrednom rastu naše zemlje“, izjavila je Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Žužana Hargitai, direktorka EBRD-a za zapadni Balkan dodala je: „Veoma nam je drago što potpisujemo ovaj sporazum sa našim dugogodišnjim partnerom Banca Intesa Beograd. Ujedinjeni smo u ambiciji da podržimo privatni sektor u Srbiji i podstaknuti napretkom koji ekonomija zemlje ostvaruje."

Kreditna linija deo je Programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća za region Zapadnog Balkana koji pomaže privatnim firmama da dostignu EU standarde. Kombinujući finansiranje sa savetodavnim uslugama, program omogućuje malim i srednjim preduzećima da poboljšaju kvalitet usluga i proizvoda, čineći ih konkurentnijim kako za izvoz u zemlje Evropske unije tako i na domaćim tržištima.

Pored finansiranja, preduzeća se mogu  prijaviti i za EBRD program savetodavne podrške, koji takođe finansira Evropska unija.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Banka je do danas uložila više od 5,7 milijardi evra u 260 projekata u zemlji. EBRD podržava razvoj privatnog sektora i tranziciju ka zelenoj ekonomiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!