Obrazovanje i posao

Druga internacionalna kontroling konferencija održava se 6. maja

Druga internacionalna kontroling konferencija u organizaciji Controlling Business Centar, Severna Makedonija, bavi se izveštavanjem i komunikacijom u kontrolingu, a Casa Forte je i ove godine partner za Srbiju.

Tema konferencije "Executive reporting and communication skills in controlling” je inspirisana potrebom menadžmenta za jasnim i transparentnim izveštajima dizajniranim tako da se dijagnostikuju snage i slabosti kompanije.

Konferencija se održava 06. maja 2022 godine, od 9.00-17.00, putem ZOOM platforme.

Efektivna komunikacija sa korisnicima izveštaja je dvosmerna i zato je važno da kontrolor koji izrađuje izveštaje šalje jasnu poruku.

Misija kompanije Controlling Business Centar je razvoj kontrolinga i njegova primena u svakodnevnom životu preduzeća u cilju dugoročnog uključivanja kontrolinga, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Sa Mitkom Mojsovskom ispred kompanije organizatora, razgovaramo o konferenciji.

 

Mitka je iskusni Head of Controlling sa radnim iskustvom u FMCG industiji, dobar poznavalac računovodstva, CFO KOLA dooel.

Ovo je druga internacionalna kontroling konferencija koju organizujete. Koji su izazovi kojima ste posvećeni ove godine?

Izazove kojima smo posvećeni ove godine su upravo kako je i sama tema: executive reporting and comunnication skills. To je ono što daje pečat u kompanijama kad je implementirana kontroling funkcija. Menadžment mora da ima pravovremene izveštaje koji daju informaciju o tome kakvo je stanje u kompaniji, koji je trend prodaje, stanje zaliha, EBITD, Cash FLow i sve to mora da bude "One page only",  izveštaj koji je jasan, daje prave informacije i pri tome šalje određenu poruku.

Kako ste birali paneliste? Možete li ih ukratko predstaviti?

Najteži posao su panelisti, jer publika želi da čuje više primera iz prakse, pravi kontroleri to znaju da prenesu na pravi način i da potaknu publiku da urade promene u svojim organizacijama. Ove godine sam odabrala paneliste koje imaju višegodišnje iskustvo u kontrolingu i nadam se da će da bude odličan feedback kao i prošle godine. Naši panelisti su:
EDYTA SZARSKA | IBCS® Certified Trainer (International Business Communication Standards)
DIETMAR PASCHER | Partner of CA Controller Academie
MIOMIR ŽIVADINOVIC | RRP & Digital Lead – Japan Tobacco International
VIOLETA MITKOVSKA | Head of reporting, controlling and plan & analyses in Atlantic Grupa Makedonija
TONI MILUN | Profesor matematike i statistike
KRISTINA SORIC | PhD in Mathematics, owner of Luyouma
FILIP PETROVSKI | Co-founder & Data Architect at Data Masters
MARK LESKOVŠEK | Business Intelligence Consultant at Zebra

Meni je pripala čast da otvorim konferenciju, a GROZDANKA IVANOVSKA je moderator konferencije.

Možemo li očekivati narednu konferenciji uživo ili ste se opredelili trajno za online?

Mislim da će sledeće godine konferencija biti uživo, jer prvo ljudi to žele, ostvaruju se kontakti, druženje i slično.  Nije isto online, ali takva je situacija.

Kotizacija za događaj iznosi : 80 EUR, a za članove ICV-a i polaznike Kontroling akademije cena je  50 EUR, za studente i nezaposlene 40EUR.

Rok za prijavu je 04. maj 2022.

Da biste se prijavili ili zatražili više informacija o događaju  pošaljite e-mail na mitka@controlling.mk ili pozovite +389 71 334 845

Ove godine organizator stimuliše kompanije da prijave polaznike i za svakog prijavljenog polaznika iz firme daje jednu gratis ulaznicu za direktora firme. 

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!