Ljudski resursi

Dragoslav Tomović, predsednik UBZRS: Radnici na lizing nemaju pravo na odštetu u slučaju povrede na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu obavezuje svakog poslodavca da sprovodi mere radi očuvanja bezbednosti na radnom mestu. Novčane kazne za nesprovođenje ovih mera kreću se od 800.000 do 1.000.000 dinara. Međutim, rad agencija koje iznajmljuju radnu snagu nije definisan ovim Zakonom pa, samim tim, radnici na lizing nemaju pravo na odštetu usled povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, izjavio je u intervjuu za naš portal predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, Dragoslav Tomović.

Prema članu 15. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu poslodavac je dužan da aktom u pisanoj fomi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu, da zaposlenom odredi obavljanje poslova na radnom mestu na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, obaveštava zaposlene i njihovog predstavnika o uvođenju novih tehnologija i sredstava za rad, kao i o opasnostima od povreda i oštećenja zdravlja, koji nastaju njihovim uvođenjem. To znači da u takvim slučajevima donese odgovarajuća uputstva za bezbedan rad, osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad, obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju. Takođe, da angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i provere opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline. Poslodavac je dužan da obezbedi na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada propisane lekarske preglede zaposlenih u skladu sa Zakonom, obezbedi pružanje prve pomoći, kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti. Takođe, dužan je da zaustavi svaku vrstu rada koji predstavlja neposrednu opasnost za život ili zdravlje zaposlenih i obezbedi mere zaštite od požara, spasavanje i evakuaciju u skladu sa propisima iz oblasti zaštite od požara.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!